Blog

Blog


Quines possibilitats ofereix el porc a la medicina humana?

Quines possibilitats ofereix el porc a la medicina humana?

23 de abril de 20 - Noticies

La medicina humana ha intentat superar totes aquelles disfuncions orgàniques que afecten negativament a la salut, i amb molt d’esforç ha aconseguit allargar l’esperança de vida de les persones considerablement. Amb les darreres investigacions, el porc ha esdevingut una gran opció per a la medicina, ja que per la seva similitud amb les persones, diverses parts de l’organisme d’aquests animals poden utilitzar-se actualment en aquest àmbit.

Transplantament d’òrgans de porc per a les persones

En els darrers anys del segle XX, la demanda de transplantaments va créixer fins a assolir una important desproporció entre la demanda i l’oferta, essent la demanda d’òrgans molt superior. Això va portar a la comunitat científica a buscar alternatives com el xenotrasplantament (trasplantaments entre dues espècies diferents) amb espècies com el porc, ja que aquest animal reuneix una sèrie de característiques (alta prolificitat, un ràpid creixement, o la semblança en la mida i la fisiologia dels seus òrgans amb els de l’espècia humana) que fan que la seva utilització estigui acceptada per  l’experimentació, tot i no ser una espècie genèticament propera als humans, com els primats.

L’any 1992, a la Universitat de Pàdova (Itàlia), una dona de 53 anys va rebre el primer trasplantament d’un fetge artificial, produït a partir de cèl·lules modificades de porc. La dona estava afectada per una hepatitis, i amb el xenostrasplantament va aconseguir sobreviure durant quatre dies, fins que se li va trobar un fetge humà per al trasplantament definitiu.  Tot i els avenços que s’han fet en els darrers anys en aquest àmbit, el xenotrasplantament encara es troba en fases experimentals. 

Per un altra banda, el porc també ha resultat una bona opció per a trasplantaments de pell (la pell de porc ha esdevingut una bona solució temporal, però no definitiva, per a trasplantaments de pell a causa de cremades) o per proporcionar vàlvules cardíaques.

El porc com a font de medicaments

Tot i que els trasplantaments encara no són una realitat, sí que ho és l’ús del porc per a la producció d’alguns medicaments, com per exemple:

  • Insulina: El pàncrees del porc és un òrgan del qual s’obté la insulina, una hormona essencial per als diabètics.
  • ACTH: De la glàndula pituïtària del porc es pot obtenir l’ACTH que és una hormona que s’utilitza en la medicina humana per al tractament de l’artritis i de malalties inflamatòries.
  • Els tiroides del porc també s’utilitzen per obtenir medicaments que s’usaran per a persones amb glàndules tiroidals poc actives.
  • Heparina: De la mucosa intestinal del porc s’obté l’heparina, la qual té propietats anticoagulants i s’aplica a la medicina humana en casos de trombosis.
  • Hemoglobina: Porcs modificats genèticament poden produir hemoglobina humana, un pigment de la sang que porta oxigen a les cèl·lules del cos.
  • Surfactant: Pot ser retirat del pulmó del porc. Aquesta substància és indispensable per al tractament de nadons nascuts amb immaduresa pulmonar.

A més, també s’han dut a terme diversos assajos amb cèl·lules d’aquest animal per combatre malalties com el parkinson, l’epilèpsia, o per reconstruir teixits malmesos.

Comparteix a les xarxes