Blog

Blog


G. Blanco:

G. Blanco: "Les TIC en la producció porcina són útils i rendibles"

18 de desembre de 18 - Noticies

La Universitat de Lleida, dins del projecte Porcí Eficient, contrasta tecnologies en fase de desenvolupament i en procés de comercialització amb la finalitat de millorar la competitivitat del sector i la seva sostenibilitat.

Davant la iniciativa europea perquè els estats i regions elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (RIS3), la Diputació de Lleida ha liderat la posada en marxa d'un projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) centrat en el sector porcí. El projecte està dividit en quatre parts: Porcí Eficient, Porcí Tecnològic, Porcí Sanitat i Porcí Dejeccions. La Universitat de Lleida (UdL) desenvolupa les proves vinculades a l'eficiència, amb l'objectiu de treballar per a una producció més sostenible i intel·ligent. A fi de conèixer els diferents assajos que s'estan desenvolupant, parlem amb Gerard Blanco, tècnic responsable del projecte en la UdL.

Imatge d'una plaça del CEP en la qual realitzen els assajos de consum d'aigua. Foto: UdL.

- Amb quin objectiu es planteja aquest projecte a la Universitat?

L'objectiu central és aplicar, testar i avaluar tècniques innovadores que ens permetin avançar cap a una producció porcina més sostenible i intel·ligent. Concretament, el que fem és contrastar tecnologies que ja estan en el mercat, en comercialització, o que estan en procés de desenvolupament.

- I quins objectius més concrets es persegueixen amb el contrast de tecnologies?

Primer, aconseguir una producció més sostenible a través de l'estalvi en els recursos que consumim: penso, aigua i energia. El nostre objectiu és reduir el consum d'aquests recursos per a rebaixar costos i, alhora, disminuir l'impacte mediambiental de la producció porcina. Per a això testem tècniques disponibles que ens permeten millorar la gestió nutricional en les granges, fer un ús eficient de l'aigua i l'energia i, finalment, controlar la gestió dels purins i, molt especialment, de les emissions d'amoníac. En segon lloc, avançar cap a una producció intel·ligent, incorporant les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) al porcí. Volem demostrar que l'ús de les TIC en la producció porcina és útil i rendible, perquè aconseguim obtenir informació valuosa dels animals a través de sensors. De fet, en moltes granges de mares ja es treballa amb sistemes d'alimentació electrònica que utilitzen sensors per a administrar una determinada quantitat d'aliment a cada animal en funció de la informació que es recull individualment. No obstant això, amb el nostre projecte volem fer un pas més: per exemple, es pot obtenir més informació sobretot el que succeeix en maternitat (l'alimentació, el comportament de la truja i dels garrins, etc.) i traduir-lo a uns paràmetres que ens ajudin a comprendre com està funcionant i a prendre les decisions adequades per a millorar.

- Quines proves de camp estan realitzant?

En referència a la gestió de l'aigua, estem contrastant diferents nivells de consum en funció del maneig que realitzem dels abeuradors (pressió d'aigua, altura de l'abeurador...) per a veure de quina forma aconseguim que el desaprofitament sigui menor alhora que garantim el benestar de l'animal. Estem segurs que, si aconseguim reduir el consum d'aigua sense alterar el benestar dels porcs, aconseguirem produir de forma més sostenible i econòmica i, alhora, reduir la producció de purins.

D'altra banda, també estem realitzant assajos entorn de les emissions d'amoníac. Volem veure quina és la millor tecnologia per a tenir un mesurament fiable de la quantitat d'amoníac que s'està emetent a l'atmosfera, i després veure com podem reduir aquesta emissió en origen. Testem diferents equips per a trobar un sistema de fàcil maneig que ens permeti abaixar el volum d'emissions sense que l'animal sofreixi i mantenint les mateixes xifres de producció.

- Quins resultats estan obtenint?

En consum d'aigua, hem vist que, si s'adapta l'altura de l'abeurador a la grandària corporal de l'animal, no hi ha una variació quant a pes, guany mitjà diari i consum de l'animal, però sí que reduïm de manera important el desaprofitament d'aigua, alguna cosa que, a part de suposar un estalvi econòmic, també comporta una menor producció de purins.

Quant a les emissions d'amoníac, fem proves per a comprovar com afecten els diferents nivells de ventilació. De moment, hem vist que, òbviament, si ventilem més, emetem més, i al revés. No obstant això, la ventilació ha de ser compatible amb el benestar animal. En tots dos casos, encara hem de dur a terme les últimes repeticions per a arribar a alguna conclusió.

- Quines proves seran les següents a desenvolupar?

Realitzarem proves amb màquines d'alimentació de precisió. Ja tenim els assajos mig elaborats, però estem pendents de quan podrem disposar de les màquines per a provar-les. L'objectiu és veure tot el suc que se'ls pot treure i els beneficis de l'alimentació de precisió. Finalment, també volem desenvolupar un projecte per a treballar amb calefacció de precisió, encara que aquest es troba en una fase més inicial. La idea és anar realitzant assajos i proves fins a finals de 2020.

- On realitzen les proves?

La majoria de les proves les realitzem en les instal·lacions del CEP, Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu (Lleida), amb el qual mantenim una col·laboració directa. En el centre comptem amb dues sales d'engreixament per a 80 animals cadascuna i amb dues sales de transició, també de 80 places cadascuna. En aquestes realitzem les proves amb els animals i podem mesurar tot el que succeeix dins de les instal·lacions.

- Hi ha prevista una següent fase en granges comercials?

Sí. Quan s'acabin totes les proves en granja pilot i hàgim obtingut els resultats, volem traslladar les proves a granges comercials per a veure si obtenim els mateixos resultats. A més, tota la informació recaptada en les proves es documentarà i es presentarà al sector, és a dir, hi haurà una part de transferència tecnològica.

- Com es realitzarà aquesta transferència?

D'una banda, orientant a professionals en actiu del sector: ramaders, tècnics... Es realitzaran tallers i visites a granges pilot per a veure la tecnologia que estem testant in situ. I, d'altra banda, hi haurà accions de caràcter més divulgatiu, amb presentacions de les proves i els seus resultats en fires ramaderes. Hem de transmetre la imatge d'un sector que treballa per a ser cada vegada més sostenible.

Comparteix a les xarxes