Blog

Blog


El sector porcí d'Equador augmenta la seva productivitat

El sector porcí d'Equador augmenta la seva productivitat

05 de febrer de 19 - Noticies

L'últim cens agropecuari de 2017 va mostrar que la població porcina de l'Equador era d'1.115.473 truges.

El cens agropecuari de l'Equador que es va realitzar l'any passat va demostrar que la població porcina del país s'ha incrementat en els últims deu anys. No obstant això, al llarg de 2017 la producció porcina equatoriana va caure un 15%, àdhuc que el país ha demostrat ser un gran productor de carn de porc. Aquest augment de la producció de carn de porcí està motivat per la implementació de la tecnologia en els processos i la desmitificació de les propietats de la carn.

DADES EQUADOR

Capital Quito
Superfície  283.560km2
Població 15.737.878 habitants
Densitat 55.5 habitants / km2
PIB 103.100 milions de dòlars
Economia Recursos naturals (petroli)

FONT: ASPE (Asociació de Porcicultors de l'Equador).

 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Hace varias décadas, la producción porcina ecuatoriana se limitaba a un trabajo poco tecnificado de crianza de cerdos en patios, a los que se alimentaba con los residuos de las propias cocinas. Por este motivo, los animales de este tipo de producción eran portadores de varias enfermedades, entre ellas la triquinosis y la gripe porcina.

La producción de cerdos de traspatio en Ecuador es de más de 30.000 Tm/año. El último censo agropecuario de 2017 mostró que la población porcina del Ecuador era de 1.115.473 cerdos. El consumo estimado de carne de cerdo en 2010 era de 7,3 kg/persona/año. En el año 2016 la cifra había aumentado a 10 kg/persona/año.

A finales del año 2010 se realizó el primer censo porcino georreferenciado en un trabajo de cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la Agencia Ecuatoriana para el Aseguramiento de la Calidad (AGROCALIDAD) y la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), con la finalidad de obtener la información necesaria para construir la línea base de la industria, comprender lo mejor posible su estatus actual, caracterizar el sector y definir con más precisión programas de prevención, control y erradicación de enfermedades.

Los resultados del censo mostraron que, actualmente, en el país existen 1.737 granjas porcinas con 20 o más animales o con un mínimo de 5 madres. El mayor porcentaje de granjas y de animales se encuentran en las regiones Sierra y Costa, que cuentan con el 79 % de las granjas registradas y el 95 % de la población porcina. Los resultados son una media de producción/madres de 16,83. Es decir, una madre produce 16,83 cerdos por año. En las fincas tecnificadas este promedio es de 22,4 cerdos/madre/año, mientras que en las fincas no tecnificadas es de 9,6 cerdos/madre/año. La relación entre madres y cerdos es de un cerdo por cada 15 madres.

Al país existeixen 1.737 granges porcines amb 20 o més animals o amb un mínim de 5 mares

El sector porcí a l'Equador té un ritme de creixement dinàmic. Els criadors de porcs de traspati i els industrials van incrementar les porcions de bestiar mitjançant l'aplicació genètica, la qual cosa els va permetre augmentar la productivitat per a cobrir la demanda nacional. D'acord amb les dades proporcionades per l'Associació de Porcicultores de l'Equador (ASP), aquest desenvolupament de la indústria ve donat des de 2007, any en què la producció tecnificada es trobava en 43.500 t/any; en 2013 aquest mateix indicador va arribar a 74.908 t/any.

Com s'ha esmentat anteriorment, el consum per càpita de carn de porc a l'Equador s'ha duplicat en els últims 10 anys. De 4,5 quilos per persona a l'any ha passat a 8,4 quilos, motivat principalment per la implementació de la tecnologia en els processos i la desmitificación de les propietats de la carn. No obstant això, segons l'ASP, la producció porcina equatoriana va caure un 15% l'any passat.

Imatge d'un deslletament amb productes Rotecna. Foto: Arxiu RotecnaPress.

DEMANDA

La demanda porcina a l'Equador va acompanyada d'un creixent increment del consum, que fa necessari també l'increment en la producció. No obstant això, és necessari aïllar la producció tradicional dels porcs de traspati i substituir-la per una producció més eficient, amb una millor nutrició dels animals. A l'Equador es van registrar 1,8 milions de caps de bestiar porcí l'any 2011, un 22,9% més que el reportat en el 2010, segons els últims resultats de l'Enquesta de Superfície i Producció Agropecuària Contínua (ESPAC) de l'Institut Nacional d'Estadística i Censos.

“El consum de carn per càpita és de 10 quilos”

 

LA CARN DE PORC EN L'ALIMENTACIÓ

Actualment existeixen una infinitat d'estudis que indiquen que el consum de la carn de porc en l'alimentació diària és considerat com un factor de prevenció de diferents malalties. La carn vermella és una important font de ferro, zinc i calci, que són els components principals per a la formació i recuperació dels ossos, dels músculs i del sistema immunològic. En els últims anys, el comportament en el consum i la producció porcina ha fet un gir important: durant anys, el consum mitjà de la carn fresca porcina no superava els 3,3 kg/persona/any, i la producció principalment es destinava al sector agroindustrial.

PROJECTE D'ERRADICACIÓ DE PPC

A l'Equador s'està desenvolupant el Projecte d'Erradicació de Pesta porcina clàssica, PPC, una de les malalties més temudes. El principal objectiu del Projecte d'Erradicació és declarar el país equatorià lliure de PPC i, d'aquesta manera, incrementar la producció i la productivitat interna. Amb això, també es pretén obrir la possibilitat de l'exportació de carn de porc a altres països, amb el consegüent benefici en la generació d'ocupació i en l'increment de la producció en benefici de tots els porcicultors del país. L'Equador participa en el pla continental d'erradicació de la malaltia juntament amb l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i Alimentació (FAO) i la Comunitat Andina de Nacions. Aquest projecte de prevenció compta amb un procés de vacunació, seguit d'un control de mobilització i de vigilància, els quals permeten erradicar la malaltia.

 

 

Comparteix a les xarxes