Blog

Blog


Rotecna innova amb la creació d'un nou departament de software

Rotecna innova amb la creació d'un nou departament de software

05 de gener de 21 - Noticies

La professionalització del sector porcí a Espanya ha portat en els darrers anys a la implementació en les granges de les noves tecnologies com a eina per optimitzar i incrementar les xifres productives. L’anomenada ramaderia de precisió és ja una realitat en el sector porcí, on, per exemple, es treballa amb sistemes d’alimentació electrònica que permeten saber en tot moment què ha menjat un animal en concret, conèixer quina és la corba d’alimentació més adequada per les truges per tal que el seu estat corporal sigui l’òptim al llarg de tot el seu cicle reproductiu, evitar el malbaratament d’aliment, etcètera.

Davant d’aquesta realitat, i del marge de creixement que ofereixen aquestes tecnologies per a empreses com Rotecna que ens dediquem a la fabricació d’equipament per a granges porcines, s’ha creat un nou departament de Software que treballa per millorar l’experiència d’usuari que el ramader té diàriament amb aquests productes electrònics.

El Jaume Balcells, coordinador d’aquest nou departament de Rotecna, explica: “Quan, el 2017, Rotecna va crear la primera versió del Dositronic, sistema d’alimentació electrònica per a truges, es va tenir molt en compte el disseny del producte des d’un punt de vista de hardware: sensor, dosificador, nodos..., però la part de software (d’usabilitat), tot i que es va desenvolupar amb molta passió, analitzant la competència i escoltant amb molta atenció les necessitats dels ramaders, es va fer sense uns procediments clars i definits. Ara, amb la creació del departament es pretén continuar donant veu al ramader, però filtrant millor la informació, establir uns processos i donar forma als productes de software perquè tot tingui una coherència i una raó de ser”. En aquest sentit, el Jaume assegura que “productes com el Dositronic tenen poc marge de millora pel que fa a la seva funcionalitat, ja que compleixen molt bé la funció per la qual es van crear. En canvi, pel que fa al programa d’escriptori, d’aplicació per a PDA, mòbils..., sempre es poden fer millores per tal que el ramader tingui una bona experiència d’usuari”.

L'equip

Actualment quatre persones formen part del departament de Software de Rotecna, que també compta amb la col·laboració d’altres tècnics de l’empresa, desenvolupadors de productes electrònics, així com empreses col·laboradores en el sector de l’internet de les coses.

Així, el departament compta amb tres desenvolupadors: el Jordi Lanchas, enginyer informàtic, que és el perfil més sènior de tots i està especialitzat en el desenvolupament de software, sobretot en bases de dades i programari d’escriptori; la Rebeca Sarac, tècnica en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, que s’ocupa de les apps i del desenvolupament web dels programes; i, el Pau Prenafeta, tècnic en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i estudiant d’informàtica, que està centrat en el desenvolupament de programes d’escriptori. Finalment, el Jaume, amb un màster en enginyeria electrònica, és el coordinador del departament i la persona que estableix els requeriments i els objectius a assolir en el desenvolupament dels diferents projectes.


Treballant en el desenvolupament de software. Foto: Rotecna. 

Metodologia de treball SCRUM

El nou departament de Software funciona amb una nova metodologia de treball anomenada SCRUM, que consisteix en l’aplicació de bones pràctiques per treballar en equip i amb col·laboracions, i persegueix l’objectiu de donar respostes àgils a processos que estan constantment en canvi, com és la creació de software. “Per això ens marquem objectius cada dos setmanes, per poder reaccionar al canvi de prioritats constant que sofrim”, concreta el Jaume.

“Treballem amb diferents rols. A part dels membres del departament, col·laborem amb altres tècnics de l’empresa”, explica el Jaume, i afegeix: “D’aquesta manera, hi ha el product owner que s’encarrega de ser la veu del client. És qui fa de pont entre els grangers i els desenvolupadors. La seva tasca és captar les necessitats que li transmeten els ramaders, definir les funcionalitats necessàries, ordenar les prioritats i negociar amb l’equip de software els terminis i funcions dels programes. Després tenim els companys de software, que són l’equip de desenvolupament, els que piquen els codis, i, finalment, hi participo jo com a coordinador i, si és necessari, algun company o companya de l’oficina tècnica”.

Quinzenalment totes les persones implicades en un projecte es reuneixen en trobades que anomenen sprints reviews per revisar el que s’havia de fer en les últimes dues setmanes. Després hi ha una segona reunió, anomenada sprint plannig, on es defineixen els objectius a assolir en els pròxims dies. “Cíclicament anem fent reunions, marcant objectius i revisant-los”, explica el Jaume, que s’ocupa de coordinar les diferents parts implicades per tal que la metodologia funcioni. Finalment, des del departament es preveu fer entre dues o tres revisions i/o actualitzacions de software a l’any. “Treballarem per fer-les sempre en les mateixes dates, per tal que els clients sàpiguen quan les fem i, d'aquesta manera, actualitzin els seus softwares”, afegeix.

Projectes

Actualment la millora de l’experiència d’usuari d’un producte d’èxit com és el Dositronic és un dels principals projectes del departament. “Estem desenvolupant canvis en el programa d’escriptori del Dositronic que permet crear estratègies d’alimentació per als animals, supervisar que tot funciona correctament i analitzar les dades de consum i altres paràmetres de la granja”, explica el Jaume.

Per una altra banda, es treballa en l’aplicació de la PDA, la qual permet al ramader fer operacions que hauria de fer a l’ordinador, però fer-les des de la mateixa plaça de maternitat o des dels corrals de gestació, amb la lectura del cròtal de la truja. Finalment, el departament treballa en el desenvolupament d’un producte totalment nou basat en web, del qual encara no es pot fer difusió.

El potencial d’aquests productes electrònics i de l’aplicació de la ramaderia de precisió té un llarg recorregut per endavant. “Veiem que es poden crear molts més productes en aquest àmbit dels que tenim el dia d’avui. L’experiència que agafarà la gent que està treballant amb aquests productes ens portarà a crear altres solucions que ara no ens imaginem”, conclou el Jaume.

Comparteix a les xarxes