Blog

Blog


Silometric, control del contingut de les sitges en temps real

Silometric, control del contingut de les sitges en temps real

29 de agost de 18 - Novetats

El càlcul dels nivells d'aliment que contenen les sitges és una tasca pesada, que requereix temps, i a vegades, implica un risc pel fet d'haver d'accedir a la part superior de les sitges per realitzar un control visual del seu contingut. Davant d'aquesta realitat, Rotecna ha apostat per la distribució de SiloMetric, un producte innovador que permet realitzar lectures precises del contingut volumètric de les sitges en temps real.

Què és?

El SiloMetric és un sensor que utilitza tecnologia làser per mesurar el nivell de sòlids que hi ha a l'interior de diferents sistemes d'emmagatzematge. Es tracta d'un producte innovador que permet a l'usuari conèixer, a temps real i des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a internet, quin és l'estat del contingut de les seves instal·lacions. Amb aquesta informació, el ramader pot calcular els períodes d'abastiment de les sitges, planificar la seva càrrega i, per tant, ser més eficient.

Com funciona?

El SiloMetric es pot instal·lar a tota mena de sistemes d'emmagatzematge; sitges, dipòsits o tremuges de qualsevol forma, dimensió i material. Amb un rang de mesura de fins a 20 metres, el dispositiu s'instal·la de manera ràpida i senzilla a la part superior de la sitja. A més, no necessita cables ni posada en marxa, ja que ve programat de fàbrica. A través de la plataforma digital Digitplan, l'usuari, des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic amb internet, pot consultar l'estoc, les lectures realitzades i els períodes d'abastiment de la sitja. La freqüència de lectura està programada de fàbrica cada 2 hores, però pot personalitzar-se segons les necessitats de cada usuari.

*Avantatges SiloMetric:

- Monitoratge del nivell d'aliment en temps real.

- Mesura molt precisa (+/- 3 mm).

- Fàcil instal·lació, sense cablejat i programat de fàbrica.

- Pràcticament no requereix manteniment.

- Bateria de llarga duració.

- Freqüència de lectura personalitzable sota demanda.

En què consisteix Digitplan?

Per consultar i gestionar tota la informació que recull el SiloMetric a les instal·lacions, s'ha desenvolupat l'aplicació DigitPlan, un programa informàtic de gestió orientat a l'usuari, que permet controlar en temps real l'estat d'existències en les sitges des de qualsevol dispositiu connectat a internet (ordinador, mòbil o tauleta). El programa està dissenyat per ser una eina fàcil d'utilitzar i pràctica. Cada usuari es crea un perfil propi per accedir a tota la informació referent a les seves instal·lacions.

Com funciona?

A través de l'aplicació DigitPlan l'usuari pot visualitzar gràficament l'estat de tots els sensors que té instal·lats, controlar l'històric de lectures, veure l'evolució de l'estat de les sitges i modificar paràmetres com la densitat del pinso. A través d'un codi de colors molt intuïtiu i visual, s'indica quin és l'estat de les sitges: vermell (0% - 25%), groc (50% - 75%) i verd (75% - 100%).

L'aplicació ofereix també la possibilitat de programar alarmes i avisos de nivell baix per a l'abastiment de les sitges. Aquestes alertes es poden gestionar a través de SMS i correu electrònic. Finalment, DigitPlan inclou un sistema de geolocalització dels dispositius, que permet gestionar eficientment la logística d'aprovisionament, calculant la ruta més òptima per abastir les sitges.

*Avantatges DigitPlan:

- Visualització d'existències a temps real.

- Consulta de lectures històriques en format gràfic o en full de càlcul.

- Geolocalització dels equips i càlcul de la ruta òptima d'abastiment.

- Programació d'alarmes i avisos de nivell baix.

Comparteix a les xarxes