Blog

Blog


Solucions eficients en allotjament per a engreix

Solucions eficients en allotjament per a engreix

29 de agost de 18 - Noticies

En els últims anys, la tendència en engreixos és treballar amb grups més grans i amb corrals més amplis. Alguns dels motius que han propiciat aquests canvis han estat un increment en la productivitat de les explotacions cada vegada més professionalitzades, una millora en les condicions d'allotjament per qüestions de benestar animal i el desenvolupament de sistemes d'alimentació amb capacitat per un nombre més gran d'animals.

És una nova realitat que s'ha de tenir en compte en el disseny de les naus d'engreix i dels sistemes de separació per corrals. Pel que fa a l'allotjament dels porcs d'engreix, la nova normativa europea de benestar animal, d'obligat compliment des de gener de 2013, estableix la necessitat de construir corrals més amplis per crear un entorn confortable i evitar l'estrès dels animals per falta d'espai. A més, els corrals han de disposar d'una zona d'alimentació, una de repòs i una de defecació. Pel que fa a la mida, la normativa estableix un espai mínim de 0,65 m2 per porc a engreixos de fins a 110 quilos de pes, i d'1 m2 per porc a engreixos de més de 110 quilos.

Disposar de corrals més espaiosos facilita que els porcs es moguin més lliurement i desenvolupin un comportament més natural. Per una altra banda, treballar amb grups més grans, de 15-20 porcs per corral, redueix les baralles, ja que no s'estableix una jerarquia social estable. El material de les separacions en el disseny dels corrals, els panells separadors, fabricats en diferents materials, són una peça bàsica. Formigó, PVC, metall, plàstic,... són alguns dels materials més utilitzats. No obstant això, les seves característiques són diferents, fet pel qual a l'hora d'escollir el material és important tenir en compte aspectes com la resistència, durabilitat, maneig i facilitat de neteja. Davant les deficiències detectades a la pràctica, com l'elevat pes i l'acumulació de brutícia a les parets de formigó, o els problemes d'oxidació que es produeixen en les separacions de metall pel purí, els panels injectats de plàstic són la millor alternativa. El seu pes, menor que el d'altres estructures, facilita el transport, muntatge i maneig. A més, la possibilitat de fabricar-los a mida, com ofereix Rotecna, permet al ramader dissenyar els corrals d'acord a les dimensions de les seves instal·lacions. Alta resistència. Quan parlem d'allotjament en engreix també s'ha de tenir en copte que aquesta fase s'inicia amb animals d'entre 15 i 23 quilos de pes, i finalitza amb pocs que arriben als 105-120 quilos. Per això, en la construcció dels corrals, les separacions han de ser resistents als impactes dels animals grans.

Els panells de Rotecna comptem amb una estructura interna en forma de quadrícula, que facilita una soldadura homogènia, estable i ferma, que aporta robustesa als panells i garanteix una alta resistència. Higiene. Finalment, mantenir les instal·lacions d'engreix en unes òptimes condicions de salubritat és clau, ja que les malalties poden afectar de diferents maneres als porcs, des de pèrdues per mort a un creixement més lent de l'animal.

La higiene és, per tant, un altre dels factors determinants a tenir en compte en el disseny del sistema d'allotjament per a engreixos. En el maneig del tot dins-tot fora és de gran importància l'adequada neteja i desinfecció de les instal·lacions entre lots d'animals, amb la finalitat d'evitar problemes sanitaris. En equipament per a corrals, la millor alternativa és apostar per materials de fàcil i ràpida neteja. Els panells injectats de Rotecna, amb superfícies llises i sense porus, són altament eficaços en aquest sentit, ja que al ser fàcils de netejar garanteixen una higiene òptima i suposen un important estalvi de temps i aigua d'un 30-40%, de manera que també es redueix la producció de purins.

En aquest sentit, també s'ha de destacar la resistència del material dels panells injectats als diferents agents corrosius que podem trobar en els corrals d'engreix, des del purí als productes que s'utilitzen per a la desinfecció de les sales, fet que garanteix una major durabilitat. Panells a mida Rotecna. Dissenyats per al seu ús a engreix i gestacions en grup, Rotecna fabrica dos models diferents de panells: cec i ventilat, disponibles en diferents colors i amb unes mides estàndard de 1200x1000 mm. No obstant això, conscients que totes les instal·lacions no són iguals i que cada ramader té les seves necessitats en allotjament, els panells de Rotecna es poden fabricar i subministrar en qualsevol mida requerida pel client, mantenint totes les seves característiques i avantatges.

Amplia informació aquí 

Comparteix a les xarxes