Blog

Blog


Transformació i reptes del sector porcí de Taiwan

Transformació i reptes del sector porcí de Taiwan

22 de maig de 24 - Noticies

El sector porcí taiwanès ha viscut una profunda transformació en els darrers 25 anys. A la dècada dels 90, Taiwan disposava d'una enorme estructura amb més de 500.000 granges familiars i més de 1,4 milions de truges reproductores, fet que feia d'aquest país un important productor i exportador de porcí. Tot i això, factors com l'impacte de diferents malalties, com la febre aftosa, i l'increment del cost de matèries primeres, amb la consegüent reducció de resultats, va comportar un procés de concentració i reordenació de l'estructura porcina taiwanesa, que va reduir el sector a unes 6.000 granges, encara que més modernitzades i professionalitzades, amb un cens de 5,30 milions de porcs i unes 600.000 truges reproductores.

Producció i mercat

Segons dades de l'USDA de l'any 2023, Taiwan va produir al voltant de 800.000 tones de carn porcina, fet que suposa un petit descens en comparació de l'any 2020. Tot i això, el consum d'aquest aliment es va incrementar lleugerament. I és que, actualment, aquest país asiàtic és un dels consumidors més grans per càpita de porc del món, amb un consum de 39,5 quilos per habitant i any. És per això que, encara que gran part del consum està proveït per la producció local i la taxa d'autoabastament se situa al voltant del 90%, Taiwan ha necessitat augmentar les seves importaciones de porcí en els últims anys.

Així doncs, en els darrers quatre anys, el volum de les importacions de porcí taiwaneses no ha deixat de créixer, i l'any 2023, Taiwan va importar més de 121.000 tones de carn porcina per valor de 353,8 milions d'euros. Espanya va ser el segon exportador de porcí a Taiwan, darrere del Canadà, i davant dels Estats Units, Dinamarca, Països Baixos i França. En aquest sentit, el 2023 Espanya va exportar a Taiwan unes 30.000 tones de carn de porcí per un valor de 108,3 milions d'euros. La xifra va representar el 24,5% en volum de totes les importacions taiwaneses daquest aliment.

Reptes i oportunitats

Des que Taiwan perdés la seva capacitat exportadora pels seus problemes sanitaris, han estat molts els reptes que el seu sector porcí ha hagut de superar fins arribat l'any 2020 quan el país va ser reconegut oficialment com a lliure de febre aftosa. A més, a diferència de molts dels seus veïns, Taiwan encara es manté lliure de pesta porcina africana (PPA).

Recentment, la indústria porcina taiwanesa ha apostat per millorar la seva competitivitat a través d'aliances comercials estratègiques, i el govern ha impulsat programes per contrarestar l'envelliment i la jubilació dels productors de porcs. Concretament, es van destinar al voltant de 400 milions d'euros a augmentar la competitivitat de la indústria porcina, mitigar els impactes ambientals, millorar els estàndards d'higiene i bioseguretat per criar porcs d'alta qualitat i impulsar novament les exportacions de carn de porc. En aquest aspecte, les autoritats de Taiwan ja han iniciat negociacions sobre les condicions i els procediments d'exportació, alhora que treballen per ampliar els mercats estrangers i oferir incentius per impulsar el creixement de les exportacions.

Amb tot el que s'ha exposat, Taiwan ha d'afrontar molts reptes per recuperar una posició competitiva al mercat mundial, com la que tenia anys enrere quan era un important exportador de carn de porc. Les últimes inversions podrien ser el primer pas per tornar a emprendre aquest camí.

Font: Interporc.

Comparteix a les xarxes