Blog

Blog


Productivitat i eficiència, objectius de l'alimentació automatitzada

Productivitat i eficiència, objectius de l'alimentació automatitzada

06 de abril de 20 - Casos d’èxit

En una clara aposta per consolidar la seva presència a la zona dels Monegros i al seu entorn, la Cooperativa Ganadera de Caspe, a través de la Sociedad Agropecuaria d’Albalitollo, ha construït recentment una granja de 3.300 mares a Albalatillo (Osca).  Aquesta societat ja compta amb una granja de 2.800 mares a la mateixa localitat i una integrada de 1.000 truges a la demarcació de Tarragona. Per la seva part, la Cooperativa Ganadera de Caspe, que gestiona la nova granja i la societat esmentada, lidera un model de gestió que agrupa altres empreses, amb les que sumen més de 20.000 mares. Precisament, aquest model ha estat mereixedor de diferents distincions, entre les quals cal destacar el Premi Europeu a la Innovació Cooperativa.

La granja

Les noves instal·lacions estan dissenyades per allotjar a 3.300 truges. La granja es compon de dues gestacions bessones, cada una d’elles amb les seves àrees de cobriment control i gestació confirmada amb capacitat per a 2.560 truges cobertes, i una maternitat amb 768 places de part distribuïdes en 24 sales.

A més, l’àrea de cobriment control compta amb les suficients places per realitzar el recel de les truges deslletades i la reposició que s’incorpori.

Finalment, la granja es complementa amb una nau per rebre la reposició, una altra per allotjar les truges que aniran a l’escorxador i unes oficines que funcionen com a zona de recepció de personal i altres serveis. Per una altra part, hi ha una segona fase encara per finalitzar. Es tracta d’una transició externa amb capacitat per a 12.000 garrins, que està situada a la mateixa localitat, però a diversos quilòmetres de la granja de mares. Aquesta instal·lació compta amb 18 sales de 32 corrals cadascuna d’elles.

Vista exterior de la granja ubicada a Albalatillo.

Sistema d’alimentació electrònica

Amb l’objectiu de garantir la productivitat i eficiència de la granja, la propietat ha apostat per treballar amb alimentació automatitzada, tant en transició com en maternitat. El director tècnic veterinari de la Cooperativa de Caspe, Ángel Luengo, explica que han apostat per aquest tipus d’alimentació com a estratègia de negoci, ja que “en qualsevol inversió que realitzem en instal·lacions, busquem un equilibri entre el seu cost i el retorn esperat, i estem convençuts de la relació directa que existeix entre una alimentació el més individualitzada possible en aquestes fases i el correcte desenvolupament dels animals”.

Dostronic

Concretament, a la nova granja s’ha apostat per la instal·lació del Dositronic, el sistema d’alimentació electrònica de Rotecna. Per això, s’ha instal·lat aquest producte a les 768 places de maternitat amb les que compta la granja. En paraules de Luengo, “donem molta importància a la correcta alimentació dels animals a cada fase, i més encara en una fase com la lactació, que tanta transcendència té a la vida de les truges i dels propis garrins. Creiem que el Dositronic  ens ajudarà a tenir el màxim control sobre la nutrició de les truges d’una manera senzilla i a un cost raonable”.

En el treball diari de la granja, s’apliquen corbes d’alimentació individualitzades per cada animal, i s’automatitzen. “L’objectiu és conèixer a l’instant, mitjançant registres i també de forma visual, com s’està alimentant cada truja, gràcies al qual esperem optimitzar els consums per augmentar la producció de llet i el pes dels garrins, i també per influir en la millora d’altres índexs productius”, assegura Luengo.

Els primers animals van entrar a finals de desembre, pel que, després dels primers cobriments, es preveu atendre els primers parts a principis de maig. “Amb aquestes expectatives, els primers porcs s’enviaran a l’escorxador aproximadament al novembre, i els resultats de la nova granja i del sistema Dositronic podran apreciar-se, sobretot, a partir de 2021. Amb tot això, ens hem marcat com a punt de partida els 100.000 garrins deslletats/any en aquesta primera fase”, afegeix.

D’altra banda, la granja compta amb altres productes Rotecna: tremuges, separadors, slats, el sistema de distribució de pinso, etc. “La llarga trajectòria de Rotecna fa que sempre sigui present quan ens plantegem  qualsevol pressupost. Hem pogut comprovar que al llarg dels anys han aportat solucions al sector ramader, i han adaptat els seus productes a la realitat. Per una altra banda, hem valorat la iniciativa innovadora en productes que encaixen amb les nostres inquietuds”, afirma Luengo.

Gestació amb panells i dosificadors Rotecna.

Bioseguretat

En l’àmbit de l’estatus sanitari, el director tècnic veterinari de la cooperativa apunta que les principals preocupacions sanitàries són les comunes a la resta del sector: PRRS, PPA, així com el fet que “hem de fer front a les patologies de sempre amb menys eines medicamentoses, per les resistències als antimicrobians, i fer-les front amb una millora en el maneig, en les instal·lacions i amb una actitud positiva i valenta”.

Per combatre aquestes amenaces, la granja ha apostat per aplicar tot tipus de mesures de bioseguretat interna i externa, formar als treballadors en aspectes sanitaris, controlar les accions dels transportistes, treballadors auxiliars, veterinaris, etc. “El propi sector ha de conscienciar-se del molt que ens juguem tots, i evitar pràctiques de risc que puguin posar en perill l’existència d’un gran nombre de granges a causa de l’entrada de malalties que paralitzarien l’exportació. Hem de ser molt més exigents amb les garanties de la importació de garrins, i que els nostres ramaders siguin un bon exemple en tot allò relacionat amb les pràctiques de bioseguretat i benestar animals”, conclou Luengo.

Comparteix a les xarxes