Blog

Blog


A. Cassanyé:

A. Cassanyé: "Tecnapur és versatil i fàcil d'utilitzar"

23 de juny de 21 - Casos d’èxit

La ramaderia porcina ha estat sempre molt present en el dia a dia d'Antonio Cassanyé. Des de petit vivia molt a prop l'activitat de la granja del seu pare, situada a Almacelles (Lleida), i el 1998, en finalitzar els seus estudis en Agronomia, es va incorporar de ple al negoci familiar. Conscient de les exigències mediambientals que ha d'afrontar el sector, Cassanyé va decidir instal·lar el passat mes de gener el separador de sòlids i líquids de Tecnapur. Al llarg d'aquests mesos, el ramader ja ha pogut comprovar en primera persona els beneficis de treballar amb el sistema de gestió de purins de Rotecna.

Com està distribuïda la granja?
D'una banda, tenim una unitat de gestació que compta aproximadament amb unes 1.200 places. També tenim una unitat de lactació amb 400 places, una reposició amb 500 places i una unitat de recel.

Què el va portar a instal·lar el sistema de separació mecànica de Tecnapur?
Vam prendre la decisió durant l'últim any, i ho vam fer amb la vista posada en el compliment de totes les exigències que fixa la legislació mediambiental pel que fa al tractament de purins, a fi de poder seguir endavant amb la nostra activitat. És a dir, decidim instal·lar Tecnapur amb l'objectiu de ser més respectuosos amb el medi ambient i més autosuficients. Amb aquesta visió de futur, el passat mes de gener vam començar amb la posada en marxa del separador de Tecnapur, i ara estem finalitzant el període de proves per a implementar el sistema en la totalitat de la granja. En aquest temps hem realitzat tots els ajustos necessaris per al correcte ús del sistema i per a poder extreure el màxim de nutrients de cadascuna de les fraccions de purí.

Per què es va decidir concretament pel separador de Tecnapur?
Vam estar mirant diversos sistemes de separació que hi ha en el mercat, però eren més cars i el seu ús semblava més complex. Finalment ens vam decidir pel separador de sòlids i líquids de Rotecna perquè, en comparació amb altres sistemes existents, considerem que el sistema Tecnapur és molt versàtil, fàcil utilitzar i té un cost de maneig baix.

Quants metres cúbics tracta al dia?
Actualment la granja està generant al voltant d'uns 50–60 metres cúbics de purí al dia, però durant el període de proves hem tractat uns 20 metres cúbics al dia, per a comprovar el funcionament del sistema.

Com realitza el tractament del purí a través del separador?
El purí que generen els animals es recull en una bassa de recepció en la qual tenim un sistema d'agitació perquè el purí sempre sigui homogeni. També hi ha una bomba que impulsa el purí fins al separador. El separador compta amb una cambra amb regulador de cabal ajustable segons la densitat del purí que tractem. Això ens permet tractar tant purins més líquids com més espessos. A més, aquesta cambra disposa d'un sistema de retenció de sòlids no desitjats que ens permet generar una fracció sòlida sense materials contaminants, com poden ser fragments plàstics de cròtals. Després de la sortida de la cambra, els purins passen per un sistema de tamisos de doble premsat i gratat amb forats rodons que impedeixen el pas de pèl d'animals. Finalment, obtenim la fracció sòlida i la fracció líquida.

separacion purines
La granja treballa amb l'agitador per homogeneïtzar els purins. Foto: Rotecna. 

Respecte al volum inicial, quin percentatge obté de cada fracció?
Aquests primers mesos estem fent proves, i del purí que estem entrant al que separem, la fracció sòlida que estem obtenint ve a ser d'un 15%.

Què fa amb cadascuna de les fraccions?
La intenció que tenim és utilitzar la fracció líquida per a reg per aspersió. Pel que fa a la fracció solguda, tenim diferents opcions sobre la taula. D'una banda, està l'opció de destinar aquesta fracció al seu ús com a compostatge i, per un altra banda, portar-la a centres gestors per a utilitzar-la com a font per a produir biogàs, compost, etc.

A nivell de granja, quin cost li suposa realitzar la separació quant a mà d'obra, consum elèctric, etc.?
En primer lloc, es redueix el cost de la gestió de la fracció líquida, ja que la utilitzem per a regar i per tant no hem de moure-la amb cubes. En segon lloc, la màquina té un consum elèctric baix, i funciona de manera automàtica amb molt poc manteniment, per la qual cosa el seu cost per la mà d'obra, que és molt reduït, està destinat a neteja, i manteniment general.

Quins altres productes Rotecna té instal·lats?
A més del separador, tenim instal·lats els panells de polipropilè, plats per als garrins i algunes tremuges. Ens vam decidir per aquests productes per ser d'una marca que conec des de fa anys i que està plenament consolidada dins del sector per la qualitat que ofereix. Els productes Rotecna funcionen molt bé, duren molt temps i s'adapten molt bé als animals i al maneig de la granja.

Quines són les seves principals preocupacions a nivell sanitari?
Estem exposats a múltiples factors externs que poden influir en la nostra producció, i el més important és l'amenaça de la PPA, que sembla ser a prop. En aquest sentit, per evitar l'entrada de qualsevol amenaça, disposem d'un clos extern i teles gabials, realitzem una desinfecció de tots els vehicles, tenim diferenciades la zona bruta de la zona neta, etc.

Quins reptes de futur es planteja?
A nivell empresarial, el principal repte és produir carn de qualitat i segura. A nivell mediambiental, se'ns plantegen reptes exigents que esperem afrontar amb solvència amb el sistema Tecnapur. En aquest sentit, instal·larem dos separadors en altres dues granges de l'empresa, i en una d'elles volem completar el sistema amb la instal·lació del reactor fisicoquímic. Volem estar en primera línia perquè tots els reptes siguin oportunitats.

Comparteix a les xarxes