Blog

Blog


Com ens pot ajudar la ramaderia de precisió?

Com ens pot ajudar la ramaderia de precisió?

29 de juny de 23 - Noticies

La ramaderia de precisió ens permet monitoritzar individualment els animals per millorar el rendiment de les granges. El seu objectiu és, d'una banda, augmentar l'eficiència de la producció i, de l'altra, tenir cura de la salut i el benestar dels animals i minimitzar l'impacte mediambiental de la producció ramadera. A més, ens proporciona un gran volum de dades per millorar tot el procés productiu, encara que no n'hi ha prou amb obtenir-les, sinó que també cal saber tractar-les per poder aportar un valor a la granja, a la integradora i al sector en general. D'aquestes qüestions en parlem amb Alejandro Villa, responsable del projecte PigData, de l'empresa Serprovit d'Osca.

pigdata
Alejandro Villa, responsable del projecte PigData. Foto: Serprovit.

Quins han estat els avenços més destacats en els darrers anys pel que fa a ramaderia de precisió?
El sector ramader està en constant evolució i els darrers anys hem vist la irrupció de tecnologia molt nova, especialment en termes d'intel·ligència artificial, amb sensors adaptats a la producció porcina. Un dels avenços més importants que s'han realitzat ha estat el desenvolupament d'una plataforma que conté totes les dades del procés productiu i de la cria d'animals, amb informació proporcionada per sensors i equips instal·lats a la granja.

Quina importància té disposar de dades durant la cria dels animals?
Tenir un històric de dades ens pot ajudar a predir com es comportaran els animals. Això ens aporta un avantatge molt gran respecte a la ramaderia tradicional, ja que no només som capaços de saber com es comportarà l'animal sota unes condicions controlades, sinó que a més podem actuar per minimitzar qualsevol imprevist. En aquest sentit, podem dir que recollir dades durant la criança dels animals és crucial. Necessitem saber les condicions en què es troben els animals, els consums de recursos (em refereixo a consums d'aigua, pinso i medicaments) i també a què estan exposats en termes mediambientals. Aquestes dades no només són importants per millorar la productivitat, sinó que, gràcies a la monitorització constant, podem millorar el benestar animal.

"La ramaderia de precisió ens ofereix l'optimització de recursos humans i materials i la millora dels processos productius."

Com és el procés de recollida de dades?
En el nostre cas, les dades productives es recullen de forma automàtica, d'una banda, amb el simple ús diari del programa per part dels usuaris de l'empresa i, de l'altra, amb la instal·lació dels sensors a cada granja. Un cop recollides, les dades es bolquen en una base i s'inicia un procés de neteja i extracció d'aquestes mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial. Després d'aquest procés, l'usuari disposa de les dades que calgui. Qualsevol persona que formi part del procés productiu (grangers, veterinaris, administració, logística, etc.) hi pot accedir a través d'un programa fàcil, senzill i intuïtiu.

A més de la recollida de dades, quins altres avantatges ofereix la ramaderia de precisió a les nostres granges?
Sobretot, ens ofereix l'optimització de recursos humans i materials i la millora dels processos productius a través de la sistematització de les dades perquè, en disposar d'informació més precisa, facilita la presa de decisions. A més, ajuda a poder predir malalties i permet un estudi de millora del benestar animal i adaptació a les MTD (Millors Tècniques Disponibles). Tot això suposa un estalvi econòmic a curt termini, ja que evita minves de pinso, aigua i medicaments, alhora que redueix el consum energètic amb la instal·lació de control climàtic dins de la granja. A llarg termini, ja pensant més en l'empresa, poden optimitzar la gestió dels lliuraments de pinso i la logística empresarial, les tasques del personal i la reducció de l'impacte mediambiental.

Com contribueix al benestar dels animals?
Dotar de sensors la granja influeix directament en el benestar dels animals. Poder conèixer a temps real el consum que tenen de pinso i d'aigua, i les condicions climatològiques en què s'allotgen, ens permet controlar i optimitzar la salut dels animals i detectar qualsevol desviació per verificar que el comportament de l'animal és adequat al voltant dels paràmetres que tenim establerts.

dositronic m rotecna
La monitorització permet millorar el benestar animal. Foto: Rotecna.

En quina mesura pot ajudar la prevenció de malalties?
Podem detectar l'aparició de malalties si hi ha alguna d'aquestes circumstàncies: detecció d'una fallada puntual del sistema de climatització, per exemple, que hem posat l'animal a una temperatura per sota o per sobre de la desitjada; detecció d'una reducció gradual del consum d'aigua o de pinso, cosa que ja és indici que l'animal està covant qualsevol tipus de malaltia; detecció d'una exposició elevada en termes d'amoníac o d'òxid de carboni dins de la granja… Tot això conflueix en l'aplicació d'eines d'intel·ligència artificial que ens permeten minimitzar possibles desviacions que tinguem durant el procés productiu i aplicar-hi tractaments veterinaris preventius. d'evitar l'aparició de malalties que comportin un descens de la producció.

Quina demanda tenen actualment els sistemes de ramaderia de precisió?
Estem en un sector que cada vegada es torna més exigent i competitiu, per la qual cosa és crucial disposar d'eines de ramaderia de precisió que ens ajudin a augmentar l'eficiència productiva i la competitivitat empresarial. Un altre motiu que justifica l'increment de la demanda d'aquests sistemes és la tendència que té el sector que les empreses monopolitzin el mercat. Les integradores cada cop són més grans i tenen més pes dins del sector, per la qual cosa els resulta molt pràctic disposar d'aquest tipus de sistemes per poder facilitar el control dels animals i permetre un anàlisi més precís dels resultats econòmics de cada criança.

Quins són els principals reptes de la ramaderia de precisió?
Per a nosaltres serien simplificar la comunicació entre tots els actors del sistema productiu, la digitalització del procés, facilitar la presa de decisions tant del ramader com del veterinari i la integradora, millorar el benestar dels animals, ajudar al compliment de les millors tècniques disponibles, reduir limpacte mediambiental i optimitzar la traçabilitat del procés productiu.

Finalment, de quina manera poden contribuir aquests sistemes a millorar el dia a dia a les granges porcines?
Si ens centrem en el que és el maneig diari dels ramaders, el que podem aportar amb aquests sistemes és una optimització del maneig de la documentació: tenir tota la documentació actualitzada de forma ràpida i senzilla, fet que suposa un avantatge tant pel granger com per al responsable de la granja. Una altra millora que han portat aquests sistemes al dia a dia de la granja és que podem tenir controlat l'estat de la instal·lació des de qualsevol dispositiu i podem tenir accés a totes les dades, ja siguin de consum o ambientals, a temps real, cosa que suposa un avantatge molt gran respecte a la ramaderia tradicional, ja que podem actuar ràpidament si tenim qualsevol mena de contratemps. Per acabar, el flux i la comunicació, ja que aquests programes permeten una comunicació més fluida entre totes les parts del procés productiu. La informació arriba de manera pràctica a tots els usuaris partícips del procés.

Comparteix a les xarxes