Blog

Blog


El paper de la higiene al garrí lactant

El paper de la higiene al garrí lactant

01 de juny de 23 - Noticies

No descobrim res en dir que les malalties digestives són una de les preocupacions més importants des del naixement del garrí fins al seu engreix. La seva importància és donada, principalment, per les pèrdues econòmiques que puguin representar per al ramader. Per aquesta raó, la higiene en el moment del part i els dies de lactació serà un aspecte molt a tenir en compte per evitar laparició daquest tipus de malalties. Són diversos els punts que han de ser controlats regularment:

  • Neteja de la zona de part.
  • Rascat diari de les dejeccions de les truges.
  • Neteja de corrals i passadissos.
  • Control de la qualitat de laigua de beguda.

Aquestes mesures milloraran l'estat sanitari tant de la truja com del garrí, que en els primers dies de vida hem de controlar de manera especial.

En néixer, el tracte gastrointestinal del garrí és estèril, però a través del contacte de l'animal amb la mare i el seu entorn més proper, la seva facilitat de veure's contaminat per microorganismes és molt alta. Ja durant el part, el garrí pot adquirir bacteris procedents de la vagina i més endavant, pel contacte amb la pell i la mamella de la truja.

Per aquesta raó, entre el protocol de maneig i higiene en el període de lactació s'indica la necessitat de netejar diàriament la paridera per evitar la proliferació d'agents contaminants per al garrí. Un dels aspectes més importants és l'evacuació de la femta maternal perquè els garrins no furguin (pràctica molt habitual en el comportament del garrí). Per poder dur a terme aquesta tasca de neteja amb facilitat, Rotecna disposa del Trap-Slat, un slat que permet de manera fàcil i còmoda netejar la zona del darrere de la truja evacuant la femta pel seu forat.

A més de les dejeccions maternals, tampoc no hem d'oblidar altres factors que poden afavorir l'aparició de diarrees a la lactació:

  • Les condicions de l'allotjament durant el part i els dies posteriors.
  • L'ambient de la sala (temperatura i maneig de la ventilació).
  • L'alimentació.
  • El bon estat de salut de les mares.
  • Maneig de lots (ingesta de calostre adequada, adopcions, etc.)

No hem d'oblidar que les fases de maternitat i postdeslletament van molt lligades, i que els problemes digestius que apareixen a la primera d'aquestes fases predisposen d'una manera molt evident les diarrees del deslletament.

Comparteix a les xarxes