Blog

Blog


E. Magallón:

E. Magallón: "La carn de porc mai ha tingut tantes garanties"

30 de gener de 20 - Noticies

El veterinari Emilio Magallón ens fa un balanç de la situació actual del sector porcí, i aprofundeix en temes d’interès com ara la PPA, l’ús d’antibiòtics o la gestió de purins.

Quina valoració fan del sector porcí durant el 2019?

Econòmicament, 2019 ha estat un any molt bo, ja que les exportacions espanyoles de carn de porc han crescut, principalment per l’expansió de la Pesta Porcina Africana (PPA) a la Xina. La manca de carn de porc al país asiàtic ha revolucionat els mercats mundials. Per una altra banda, la posada en marxa a Binèfar de l’escorxador de porcs més gran d’Europa ha afavorit que la caiguda del preu de la carn de porc, que s’acostuma a donar a finals d’any, sigui menys pronunciada que en altres ocasions.   Des del punt de vista productiu, durant el 2019 el sector s’ha enfrontat a problemes patològics com la recrudescència de brots de la síndrome reproductiu i respiratori porcí (PRRS).

Aquest any els productors, a més de pensar en créixer, s’han de centrar en establir fortes mesures de bioseguretat, ja que un sector porcí com l’espanyol, que depèn en més d’un 50% de les exportacions, té la clau de la seva continuïtat en extremar les mesures de bioseguretat.

Cap a on han d’anar les mesures de bioseguretat que menciona?

En general, a les granges de mares els nivells de bioseguretat ja són alts, però tot i això s’han de reforçar. No obstant això, a les granges d’engreix encara queda molta feina per fer i s’han d’establir mesures més fortes. Per una altra banda, també s’ha d’extremar la precaució amb les importacions de bestiar. Encara que puguin haver oportunitats econòmiques, com l’oferta de garrins més barats, tot allò importat ha de complir totes les garanties sanitàries.

En els últims anys, l’actuació conjunta del sector, coordinada per l’administració, ha estat molt important per eradicar malalties endèmiques. És aquesta la línia en què s’ha de continuar treballant?

Crec que una de les claus de l’èxit del sector porcí espanyol és la col·laboració entre empreses, ramaders i administracions. També són importants les organitzacions interprofessionals, com Interporc i Anprogapor, i la seva bona relació amb l’administració, i és que, en part, aquestes associacions són les que estableixen les pautes que ha de seguir el sector. Per exemple, actualment ambdues parts exerceixen una gran pressió sobre les importacions de garrins per tal que aquestes compleixin tots els controls sanitaris una vegada siguin al territori espanyol. Pel que fa a la PPA, també han marcat unes pautes estrictes i han col·laborat amb la producció.

Precisament aquest tema, el de la PPA, continua sent una de les majors preocupacions. Com pot el sector mantenir-se allunyat d’ella?

La PPA és una malaltia de propagació lenta. Si exceptuem el brot de Bèlgica, que ja està controlat, la PPA es troba a 2.000 quilòmetres de les fronteres espanyoles. Per aturar la malaltia cap extremar la precaució, ja que la PPA no es transmet només a través dels senglars, sinó que també ho fa a través dels moviments de carn de porc i de persones. Per exemple, hi ha famílies que viatgen a Romania, on l’any 2019 s’han detectat més de 1.500 focus de PPA, i tornen amb molts embotits per l’autoconsum. Aquest pot ser un factor de risc i s’ha de controlar.

2019 ha estat un any molt bo per al sector porcí espanyol. Foto: Rotecna.

D'altra banda, Espanya figura com un dels països que més ús fa dels antibiòtics. S’ha modificat la tendència en els darrers anys?

El sector porcí espanyol no era conscient que era un dels que més ús feia dels antibiòtics en ramaderia. La manera de mesurar el consum d’antibiòtics és a través d’un informe que elabora l’ESVAC, i en aquests informes estem en una mala posició. El darrer, publicat l’any 2017, reflexa que el consum d’antibiòtics a Espanya ha baixat; no obstant això, continuem sent el tercer país europeu, per darrere de Xipre i Itàlia, que més antibiòtics consumeix en ramaderia. Les dades seran més satisfactòries quan es publiqui l’informe referent a l’any 2018, quan va entrar en vigor una norma que impedia l’ús de més d’un principi actiu en cada barreja medicamentosa via pinso, la qual cosa s’ha traduït en una reducció espectacular del consum d’antibiòtics.

Aquest elevat consum d’antibiòtics pot afectar a la imatge del porcí espanyol?

Els països exportadors, que són els nostres competidors directes en els mercats internacionals, han intentat crear una mala imatge del porcí espanyol al·legant que som competitius gràcies a una mala praxis, com l’ús excessiu d’antibiòtics. La nostra responsabilitat és rentar aquesta mala imatge, i la millor forma de fer-ho es millorant espectacularment els nostres resultats, i això passarà a partir de l’informe de l’ESVAC del 2018. També, per rentar aquesta imatge, l’Agència Espanyola del Medicament va elaborar un informe que va remetre a la premsa per tal de presentar els bons resultats del Pla Voluntari de Reducció de la Colistina.

Quins resultats ha donat aquest pla?

Arran d’unes reunions que va mantenir l’administració, a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, amb el sector porcí espanyol, es va firmar un acord voluntari per reduir l’ús de la colistina. Els resultats van ser espectaculars, ja que hi ha hagut una reducció de més d’un 90%. L’any 2015 estàvem a nivells de més de 50 mil·ligrams de colistina per PCU (unitat de correcció de població), i s’ha aconseguit baixar fins a 2 mil·ligrams / PCU.

L’ús d’antibiòtics i els reptes sanitaris poden influir en la percepció final del consumidor sobre la carn de porc?   

Per descomptat. Els consumidors acostumen a rebre males noticies a través d’internet. La idea que hem de vendre és que la carn de porc mai ha tingut tantes garanties sanitàries com té ara. El consumidor espanyol pot estar totalment segur que la carn de porc produïda a Espanya està lliure de residus d’antibiòtics.

La gestió de purins continua sent un tema a debat. Quines accions han de dur a terme els ramaders per tal que la gestió sigui respectuosa amb el medi ambient?

Els purins ben gestionats són un adob natural que redueix l’ús d’adobs químics, però mal gestionats són contaminants. La societat ens demanarà cada vegada més responsabilitat en aquest tema. Des del sector hem de responsables i establir mesures destinades a reduir l’impacte de la seva mala gestió, com les que ja han adoptat algunes comunitats que han impedit el creixement de granges perquè l’índex de saturació de purins és molt elevat. En aquest sentit, el sector porcí espanyol haurà de responsabilitzar-se d’una bona gestió.

Quins són els principals reptes del sector?

La sanitat és el principal repte. És imprescindible que el sector porcí espanyol estigui al capdavant de la sanitat mundial, i un aspecte molt important d’aquesta qüestió és la bioseguretat. D’altra banda, el creixement que experimenti el sector ha de ser responsable i sostenible, i incloure la coresponsabilitat mediambiental i l’ús d’antibiòtics exclusivament com a tractament curatiu. Per últim, la posada en marxa del clúster porcí serà un tema important que ens ajudarà a innovar en matèria d’alimentació, maneig i gestió, per continuar al capdavant de la producció porcina mundial.

Comparteix a les xarxes