Blog

Blog


Estudi tècnic

Estudi comparatiu de les sis plaques elèctriques més representatives

29 de agost de 17 - Estudis

La producció porcina, com tot negoci, requereix cada vegada un ajustament més gran de costos amb l'objectiu de poder millorar els beneficis. La factura energètica, especialment important a maternitats, suposa una despesa elevada a les explotacions porcines. Els garrins, amb unes exigències de temperatura molt superiors a les truges, requereixen una font de calor localitzada, com la que proporcionen les plaques calefactades.

Amb l'objectiu de cobrir aquestes necessitats, Rotecna disposa d'una extensa gamma de plaques, tant elèctriques com hidràuliques, que s'adapten a l'àmplia varietat d'instal·lacions existents actualment. A més, amb elles Rotecna busca la màxima eficiència energètica, que permeti obtenir un òptim confort per al garrí al menor cost possible. Així ho demostra l'estudi Comparatiu aparells de calefacció elèctrica per a la cria d'animals "Plaques calefactores" (juliol 2014), realitzat per SGS, una firma suïssa líder mundial en serveis d'auditoria per empreses. Amb més de 130 anys d'experiència, una xarxa de 1.650 oficines i laboratoris a tot el món, i més de 80.000 treballadors, SGS s'ha consolidat com una firma de referència en inspecció, verificació, assajos i certificació. La qualitat, professionalitat i rigorositat del seu treball atorguen a SGS una indiscutible reputació pel que fa als resultats que exposa en els seus informes.

En l'estudi realitzat per SGS el passat mes de juliol, disponible en la seva versió completa a la pàgina web de Rotecna, es van comparar sis de les plaques elèctriques més representatives del mercat, fabricades per cinc firmes diferents, de dimensions similars (1200mm x 500mm) i diferents materials, com plàstic, polímer o acer inoxidable. A l'assaig es va avaluar el consum d'energia de les sis plaques durant una hora, amb la temperatura de la superfície de les plaques estabilitzada a 37ºC ± 2ºC i a una temperatura ambient de 22 ± 2ºC.

Els resultats van corroborar el que Rotecna ja coneixia: la seva placa calefactada elèctrica és la número u en eficiència energètica, amb el menor consum (59,57 Wh) per a una mateixa temperatura de superfície. L'alt rendiment de la placa de Rotecna ve donat pel màxim aprofitament de la calor generada, gràcies a la cambra d'aire estanca de la part inferior, però sobretot pel contacte directe de la resistència elèctrica amb la superfície superior de la placa. Comparat amb les altres plaques de la competència, en què el consum pot arribar fins als 120,95 Wh en el cas de Mik, l'ús de la placa elèctrica de Rotecna pot suposar un estalvi de fins al 50%.

Els resultats de l'assaig també mostren la ràpida estabilització de la temperatura que s'aconsegueix amb la placa de Rotecna, fet que permet assolir la temperatura òptima per al garrí en tan sols 20 minuts. A més, el plàstic de les plaques de Rotecna proporciona a les cries el màxim benestar, gràcies al seu confort i a la seva propietat aïllant, que preserva la calor del garrí i permet apagar les plaques uns dies abans. En canvi, els altres materials absorbeixen la calor de l'animal si les plaques no estan en funcionament i, per tant, no és aconsellable el seu tancament. Aquesta característica contribueix a fer que el diferencial de consum energètic siguin encara més elevat del reflectit.

Comparteix a les xarxes