Blog

Blog


Claus del mercat de la carn de porc a Hong Kong

Claus del mercat de la carn de porc a Hong Kong

03 de juny de 20 - Noticies

Amb només 43 granges, la producció porcina a Hong Kong és escassa. No obstant això, la carn de porc és la més consumida pels habitants del país, pel qual la seva dependència de la importació és total. En aquest context, Espanya ocupa la sisena posició entre els principals exportadors de carn de porc a la regió.

PRODUCCIÓ

A Hong Kong existeixen només 7 quilòmetres de granges. En elles es comparteix el cultiu agrícola, i la cria d’aus i porcs. La producció porcina de la regió es concentra en un total de 43 granges, amb un valor aproximat de 21 milions de dòlars. Amb aquest escenari, la majoria dels productes alimentaris, i en concret els de porcí, són importats.

CONSUM DOMÈSTIC

La carn de porc i de pollastre són les carns més consumides pels habitants de Hong Kong, i representen, cadascuna, un 26% del consum total de carn. La de boví representa un 16% i la de corder un 3%.  

Durant els darrers anys, han existit tres partides principals de consum de porc a Hong Kong: carn de porc refrigerada o congelada, despulles comestibles i preparacions i conserves de carn de porc. El consum de carn de porc processada, refrigerat o congelat és molt més elevat que el de carn de porc fresca, amb una proporció de 70% - 30%, respectivament. Aquestes dades fan que les previsions apuntin cap a un increment en el consum de carn de porc a Hong Kong.

Una de les peculiaritats del consum de carn de porc a Hong Kong és l’estacionalitat. Encara que la majoria de plats típics de la cuina xinesa inclouen carn de porc i de pollastre, existeix una marcada estacionalitat en el seu consum. Així doncs, durant la tardor i l’hivern és quan més augmenta el consum de porc, però descendeix de forma acusada durant els mesos d’estiu.

La carn de porc és la més consumida a Hong Kong.

IMPORTACIONS

En una regió amb una producció porcina insignificant i amb un elevat consum de carn de porc, la importació és l’única via d’entrada d’aquest producte.

Brasil és el principal subministrador de carn de porc a Hong Kong, amb unes exportacions per valor de 353 milions de dòlars durant l’any 2016 i un 118,2% de la quota de mercat. Per la seva banda, Espanya ocupa el sisè lloc en les importacions, amb un 6,6% de quota de mercat i 127 milions de dòlars.

De les importacions de carn de porc a Hong Kong cal destacar quines són les tres partides més importants. La carn de porc fresca refrigerada o congelada és la partida amb més pes, amb Brasil com a principal proveïdor. Les despulles comestibles ocupen la segona posició en importància, i el país més destacat és Estats Units, amb una gran diferència respecte d’Alemanya, que ocupa la segona posició. Pel que fa a les exportacions espanyoles d’aquesta segona partida, s’ha produït una tendència a l’alça, tant en valor com en volum, des de l’any 2012. Finalment, en última posició es troben les preparacions i conserves de carn de porc. En aquest cas, Xina es situa com líder indiscutible, mentre que Espanya ha anat perdent posicions en els darrers anys.

FUTUR

En un mercat eminentment importador, es preveu que les importacions continuïn creixent i demanda local de carn es mantingui. No obstant això, s’observa una tendència a l’alça en les carns de tipus gurmet, per una creixent atracció pel menjar de qualitat, els nous sabors i plats internacionals per part de la població de Hong Kong.

Respecte al producte espanyol, el porc ibèric és reconegut dins del mercat com un producte Premium, i cada vegada es troben més restaurants ibèrics amb productes qualificats com a “ibèric”, com la presa, ploma o secret, una situació que beneficia la resta de productes procedents d’Espanya.  

Comparteix a les xarxes