Blog

Blog


N. Majó: “L'enfocament One Health millorarà el benestar dels animals”

N. Majó: “L'enfocament One Health millorarà el benestar dels animals”

08 de juliol de 21 - Noticies

La propagació de la COVID-19 ha posat en relleu la importància d'afrontar els reptes referents a la salut des d'una perspectiva integral. Conscients d'això, des del Col·legi de Veterinaris de Catalunya (CCVC) s'ha creat la Comissió One Health, organisme que pretén donar a conèixer i visualitzar el concepte d'una sola salut (humana, animal i mediambiental). Aquesta comissió està formada per professionals de diferents àmbits que treballen per potenciar una forma més holística d'entendre la salut. Una dels seus integrants és Natàlia Majó. Amb ella parlem sobre els primers mesos de vida d'aquesta comissió i dels reptes que ha d'afrontar.

natalia majo, one health, comision one health
Natàlia Majó, veterinària en la Comissió One Health. Foto: Natàlia Majó.

Com neix la Comissió One Health?
El concepte ‘one health’ existeix des de fa diversos anys. L'any 2010 ja va haver-hi un posicionament conjunt d'institucions supranacionals com la OIE, la FAO i l'OMS en relació amb aquest concepte i a la necessitat de comptar amb professionals que treballin la salut com un tot. Des de llavors s'han donat diferents iniciatives que han permès que el concepte es vagi coneixent cada vegada més, però ha estat a partir de la pandèmia de la COVID-19 quan s'ha posat en relleu. Hem pogut comprovar que al voltant d'un 60% de les malalties infeccioses que acaben afectant els humans té un reservori animal, per la qual cosa la zoonosi continua sent un repte per a la salut pública. Amb la finalitat d'indagar més en aquest assumpte, des del Col·legi de Veterinaris de Catalunya impulsem aquesta comissió, que va néixer a finals del passat any.

Quin és el seu objectiu?
Fins ara hem celebrat reunions per a definir futures actuacions, i hem promogut un primer curs formatiu sobre l'ús prudent d'antibiòtics, que s'organitza des del CCVC i està enfocat a veterinaris que treballen amb animals de producció. El nostre propòsit és treballar principalment des d'aquesta visió més integral d'una única salut, i donar-la a conèixer. Volem difondre aspectes concrets en els quals el concepte d'una única salut és important, com, per exemple, les resistències antimicrobianes. Aquest tema s'està treballant des d'aquesta visió més holística, estudiant el seu impacte en els humans, en animals i en el medi ambient, ja que es tracta d'una qüestió que preocupa molt en els tres àmbits.

"Un 60% de les malalties infeccioses que acaben
afectant els humans té un reservori animal".

Qui forma part d'aquesta comissió?
Actualment està integrada per Lorenzo Fraile, professor de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Lleida, Maite Martín, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Àngels Calvo, catedràtica en Veterinària, i jo mateixa, Natàlia Majó, doctora en Veterinària. En aquesta comissió hem començat professionals de l'àmbit veterinari, però la intenció que existeix per part del Consell del Col·legi de Veterinaris és que s'incloguin professionals mèdics i de l'àmbit mediambiental, i que es vagin incorporant en funció de les necessitats que vagin sorgint. Volem que tots els professionals dialoguin amb l'objectiu de tenir un impacte positiu en temes vinculats a la salut.

Per què és necessari abordar les malalties des d'una visió ‘one health’?
Segons avancen les recerques, s'ha sabut que existeixen moltes malalties que estan interrelacionades. Sense anar més lluny, sabem que la COVID-19 pot infectar a animals, que el virus pot transmetre's entre ells i que, en alguns casos, passar als humans. El fet d'estudiar aquest problema com a compartiments estancs fa que certs temes no s'afrontin de la manera més efectiva possible. Amb l'experiència que aportem els professionals dels tres àmbits, podem facilitar que aquests problemes se solucionin d'una forma més ràpida. De fet, en altres països on aquest concepte està més avançat, ja trobem veterinaris en posicions de decisió de polítiques de salut pública. Això demostra que els problemes sanitaris cal abordar-los des de la visió d'una única salut.

Quin impacte pot tenir aquesta visió integral en la producció porcina?
La tendència cap a una única salut va arrelant a poc a poc. Des del sector de la producció porcina i de la resta de sectors productius, hem de ser conscients que existeixen malalties que es poden transmetre des dels animals als humans i viceversa. En aquest sentit, haurem de ser més estrictes en el control d'aquestes patologies. En el cas de l'espècie porcina, ja s'investiguen temes com la grip porcina o les resistències als antimicrobians. Hem de ser conscients que aquestes malalties poden tenir un impacte important en la producció i, per tant, és essencial que siguem més rigorosos en el seu control i que aportem més recursos per a la recerca, ampliant la seva visió amb la finalitat de millorar els diagnòstics. La implantació del concepte ‘one health’ no té un impacte visible a priori, sinó que és una visió que farà que les idees i maneres de fer vagin canviant.

Parlant de les resistències als antimicrobians, què proposa la Comissió One Health?
Les granges porcines estan fent un gran esforç per a reduir l'ús d'antibiòtics. Aquesta reducció ha d'anar acompanyada d'una sèrie de mesures que ajudin a minimitzar l'impacte en la producció i a millorar la salut dels animals. Aquestes mesures hauran d'anar enfocades a millorar el benestar dels animals, a millorar la seva alimentació, implementar mesures eficaces de bioseguretat, etc,. de manera que siguin menys propensos a contreure malalties. L'enfocament d'una única salut millorarà la salut i el benestar dels animals, i ajudarà a minimitzar el consum d'antimicrobians.

"Tots els professionals de la salut hem de treballar conjuntament
per a poderdonar resposta als reptes i malalties que aniran
apareixent, com ara hem vist amb el coronavirus".

Què poden fer els veterinaris del sector porcí sobre aquest tema?
A grans trets, els veterinaris no hauran de fer molt més del que ja estan fent. Hi ha molts reptes referents a la salut animal que ja coneixem i que són importants. Seguint amb el tema abans esmentat, la resistència als antimicrobians, sabem que hem de reduir els tractaments amb aquests fàrmacs. Aquest és un objectiu que ja s'han marcat moltes empreses de producció del sector porcí, i és important que treballem en això, ja que la reducció d'aquestes resistències incrementarà no sols la salut de la granja on es desenvolupi, sinó també a nivell general. Qüestions com aquesta van tenint cada vegada un major impacte.

Quins reptes de futur han d'afrontar des de la Comissió One Health?
Bàsicament, el repte que hem assumit és difondre el missatge d'aquesta visió integral de la salut. Per això, entre tots els professionals de la salut hem de treballar conjuntament per a poder donar resposta als reptes i malalties que aniran apareixent, com ara hem vist amb el coronavirus. Gràcies a la recerca que s'ha dut a terme en diferents àmbits, s'ha pogut controlar la malaltia amb relativa rapidesa. El fet que existeixi una vacuna tan sols un any després de sorgir la pandèmia és un èxit espectacular. Per a continuar avançant en aquesta visió tenim intenció d'organitzar diferents jornades que tractin àmbits paradigmàtics del concepte d'una sola salut.

Comparteix a les xarxes