Blog

Blog


De la granja a la taula, camí a l'alimentació sostenible

De la granja a la taula, camí a l'alimentació sostenible

04 de febrer de 21 - Noticies

Óscar Toledano. Director Comercial & BI de Rotecna

És indubtable que la lluita contra el canvi climàtic és un repte que cal afrontar de forma clara i inequívoca. Conscient d’això, la Comissió Europea promou un paquet de mesures sota el nom de Pacte Verd Europeu (EU Green Deal), per impulsar un ús més eficient dels recursos amb l’objectiu d’arribar a ser el primer continent neutre en emissions el 2050.

Pel que fa a l’agricultura i l’alimentació, durant el 2020 es va presentar l’esborrany de l’estratègia “De la granja a la taula” (“Farm to Fork”), que té com a objectiu abordar els reptes dels sistemes alimentaris sostenibles, que vinculen la salut, el medi ambient i la indústria, traçant les directrius a seguir en el desenvolupament dels sistemes agrícoles en els pròxims 30 anys.

Alguns dels punts d’aquest pla d’acció són:

 • Estimular el desenvolupament sostenible de l’oferta de productes orgànics, passant de l’actual 8% dels cultius d’agricultura ecològica a un 25% el 2030.
   
 • Fer un ús més sostenible dels aliments i fer un canvi cap a dietes més saludables i sostenibles. Reduir a la matitat el malbaratament d’aliments i disminuir el consum d’aliments amb alts continguts de sal, sucre i/o greixos, i de carn, entre altres mesures.
   
 • Promoure una producció d’aliments sostenible, per exemple, reduint l’ús de pesticides en un 50% pel 2030, o la utilització de fertilitzants d’origen extractiu i sintètic en un 20% durant el mateix període. A més, es treballarà per invertir la pèrdua de diversitat que implica l’especialització generalitzada dels cultius i la ramaderia exclusivament en les espècies més productives.  
   
 • Prioritzar la lluita contra la resistència als antibiòtics, amb la reducció d’un 50% en la venda d’antimicrobians per a ramaderia i agricultura pel 2030.

pacto verde europeo
A través de diferents mesures es pretén modelar el futur de la producció porcina. Foto: Rotecna.

Aquestes estratègies s’articularan a través de diferents mesures, com incentius en la PAC (Política Agrària Comú) per ajudar a canviar les pràctiques i les eines actuals per altres més sostenibles, o l’etiquetatge per promoure el consum responsable.

Amb aquestes mesures es pretén modelar, en part, el futur de la producció porcina a Europa en diferents aspectes com:

 • L’augment de producció agrícola ecològica facilitarà la producció porcina ecològica, que a Espanya només representa un 0,04% del total. També es promourà l’ús de races autòctones com l’ibèric, el celta, el mallorquí... Cal destacar que aquests models de producció són perfectament compatibles amb els intensius, ja que hi ha demanda i mercat per ambdós productes, i que la ramaderia ecològica és una opció molt interessant per a petits ramaders, i ha de ser protegida.
   
 • Disminuirà el consum de carn de porc a la UE, però la demanda a nivell mundial continuarà creixent, per la qual cosa cal que ens adaptem i seguim promocionant l’exportació.
   
 • Es promocionarà l’ús de fertilitzants orgànics com el purí, possiblement a través de la PAC, i s’hauran de reduir les pèrdues de nutrients, no només per evitar la contaminació ambiental, sinó també per augmentar la seva eficiència fertilitzant.
   
 • Encara que la UE ja té una de les regulacions de benestar animal més exigents del món, es seguirà implementant noves normes. Fins ara, la millora del benestar sempre ha estat acompanyada d’un augment de la productivitat, que ens permet produir més carn amb menys recursos, amb la qual cosa s’aconsegueix augmentar la sostenibilitat, i a la vegada, reduir els costos.
   
 • Ja s’han fet progressos importants en la reducció de l’ús d’antibiòtics, i les tècniques per continuar amb aquesta evolució continuen millorant. L’augment de la sanitat dels animals, finalment, hauria de repercutir en l’augment de la producció i en la reducció dels costos.

Així doncs, veiem que, com tantes altres vegades, un canvi ens planteja a la vegada un repte i una oportunitat.

D’altra banda, com líders tecnològics, hem de ser pioners en implementar una transició cap a un sistema alimentari més just, saludable i completament respectuós amb el medi ambient, que abasti tota la cadena alimentària. Hem de minimitzar la petjada ambiental i climàtica, sent un exemple a seguir per a la resta del planeta, i liderant el canvi.

Per últim,  com a grans productes i exportadors d’aliments, aquest model ens orientarà encara més al consumidor final, que cada vegada és més conscient i responsable des del punt de vista mediambiental. Invertir en un model productiu de major valor afegit ens diferenciarà i millorarà el posicionament dels nostres productes en els mercats internacionals. Això és especialment important en el cas del sector porcí, ja que alguns dels nostres principals competidors, com EEUU, Canadà i Brasil tenen un clar avantatge pel que fa als costos de producció, ja que disposen de matèries primes a un cost inferior, i això, quan l’oferta i la demanda s’igualen, ja que som exportadors nets, ens deixa en desavantatge si oferim la carn com un commodity (producte).

Comparteix a les xarxes