Blog

Blog


Fort augment de la demanda local de carn de porc a Uruguai

Fort augment de la demanda local de carn de porc a Uruguai

22 de setembre de 22 - Noticies

La producció porcina a Uruguai es caracteritza per haver experimentat un important creixement en els últims deu anys en termes de consum. Malgrat això, aquest increment no s'ha traslladat a la producció, que en l'última dècada s'ha anat reduint. Actualment, el país tan sols compta amb una petita producció d'al voltant de 13.000 tones de carn de porc per any.

Increment del consum

Com hem esmentat, el canvi més rellevant que s'ha produït en els últims anys en el sector porcí uruguaià ha estat el fort augment de la demanda domèstica de carn fresca. En aquest període, el consum de carn porcina per càpita al país s'ha duplicat gràcies a l'increment de les importacions, ja que la producció local sofreix una disminució des de 2015. Actualment, el consum de carn porcina a l'Uruguai ha aconseguit els 18 kg per habitant i any, una xifra molt superior als 9,7 kg que es consumien en 2010. Aquest consum s'ha sustentat en les importacions, sobretot de països com el Brasil (que és el principal proveïdor), Espanya, Alemanya i Xile.

L'augment en el consum representa una oportunitat de creixement per a la producció nacional, quelcom que podria desplaçar parcialment la importació de carn de porc. A més, es preveu que aquesta tendència segueixi a l'alça gràcies a una major competitivitat en el preu enfront del d'altres carns.

Heterogeneïtat del sector

Una altra de les particularitats del sector porcí uruguaià és l'heterogeneïtat d'actors i models empresarials. La major part de la producció porcina uruguaiana està en mans d'empreses integrades que abasten des de la cria de porcs fins a la comercialització de la seva carn. Aquestes empreses, gràcies a la tecnologia i a les inversions realitzades, han aconseguit arribar a nivells de productivitat similars als del Brasil (principal exportador mundial). D'altra banda, els petits i mitjans productors, alguns d'ells agrupats en cooperatives, no han pogut accedir a les millores que ofereix la tecnologia i encara requereixen de molta inversió per a millorar la seva productivitat i competitivitat, amb l'objectiu de fer front a la creixent competència de la carn importada. Molts d'aquests petits productors han anat abandonant la producció de porcs en els últims anys, provocant així una concentració de l'activitat ramadera en les empreses integradores.

Però tant els grans com els petits productors han de fer front al principal problema del sector porcí uruguaià, i del qual ja hem parlat: la persistent caiguda de la producció nacional i l'avanç de la carn importada en el mercat domèstic. A més, encara que moltes granges d’Uruguay han aconseguit bons nivells de productivitat, les empreses d'aquest país no estan participant en el creixent mercat internacional de la carn de porc, la qual cosa suposa una important pèrdua.

Malgrat aquests problemes, Uruguai disposa de recursos per desenvolupar el seu sector porcí, com un clima adequat, disponibilitat d'aigua, producció de gra, bon estatus sanitari i bona reputació com a productor d'aliments. No obstant això, el sector porcí necessita fer alguns passos més i adoptar les últimes tecnologies disponibles, millorar la bioseguretat, invertir en formació del personal que treballa en les granges, adequar el sistema sanitari per a l'exportació de carn, etc.

Oportunitats

L'increment en el consum de carn de porc podria comportar diferents oportunitats i possibilitats d'inversió per al sector porcí uruguaià. En aquest sentit, es preveu que l'arribada de capitals estrangers i la importació de genètica contribueixin al desenvolupament de la producció porcina. D'altra banda, les importacions seran un important factor de competència, donat el seu augment en els últims anys, que, al seu torn, pot portar a una millora de la producció local.

Finalment, cal destacar que la carn porcina uruguaiana té un gran valor, ja que es tracta d'una carn molt saludable produïda sense hormones de creixement ni antibiòtics, a diferència de les carns importades, generalment congelades.

Font: Oficina de Programació i Política Agropecuària de l'Uruguai.

Comparteix a les xarxes