Blog

Blog


Separador de purins amb eficiència de separació certificada

Separador de purins amb eficiència de separació certificada

01 de juny de 22 - Noticies

Rotecna ha obtingut proposta oficial de resolució per part de la Generalitat de Catalunya, certificant els rendiments globals de separació del N 63% P 74% K 61.5% per al sistema de tractament de purins, desenvolupat per Rotecna sota la marca comercial Tecnapur.

El procés de certificació per part del grup d'experts s'ha basat en les dades i els mostrejos de purí analitzats per un laboratori independent en una granja porcina a Serós (Lleida), al llarg de tot un any.

A la resolució de la Generalitat de Catalunya, es detalla que, durant la prova, la tipologia dels purins era desfavorable per a un bon rendiment, per la qual cosa la separació en un ús habitual serà sensiblement superior a la certificada per ara.

beneficios separacion purines
Imatge del separador S/L mecànic Tecnapur. Foto: Rotecna. 

La tecnologia Tecnapur consisteix en el tractament de purins mitjançant una combinació en sèrie de separadors sòlid-líquid (S/L) per pressió i per floculació, decantació de la fracció líquida i amb assecat solar de la fracció sòlida, ambdues acidificades.

El procés comença en una bassa de recepció i homogenització, seguit d'una separació S/L mecànica en dos tamisos amb doble premsat i rascat (sistema que no permet el pas dels cabells de l'animal a la fracció líquida). Seguidament, la fracció líquida (FL) separada passa per un segon procés de separació S/L físicoquímic, amb addició de coagulant i acidificat en una primera cambra, i de floculant en una segona, amb precipitació dels sòlids decantats. La fracció sòlida (FS) obtinguda dels dos separadors passa per un procés d'assecatge solar, i la FL final passa per un procés de decantació per obtenir un líquid clarificat, apte per a sistemes de reg de precisió, fins i tot per degoteig.

tratamiento fisicoquimico purin
Imatge del separador fisicoquímic Tecnapur. Foto: Rotecna.

La implementació d'aquest sistema permet una reducció significativa del volum del líquid a gestionar, que a més té una reducció de la concentració de nutrients, per la qual cosa caldrà una quantitat molt inferior de terres per a la seva gestió com a fertilitzant, que a més es podrà fer per fertiirrigació. A més, es reduiran les emissions per l'acidificació i la reducció de la matèria orgànica a la fase líquida.

A més, la fase sòlida conté una alta concentració de nutrients i matèria orgànica, per la qual cosa és un producte d'alt valor fàcil de transportar, especialment si es composta.

El sistema Tecnapur requereix un nivell d'inversió moderat, i té un consum energètic i d'additius que permet un cost d'explotació baix, cosa que fa d'aquest sistema el més rendible, per índex de separació, del mercat.

Comparteix a les xarxes