FEEDING BALL + VRH3, UNA COMBINACIÓ PERFECTA

Permet incrementar el consum d’aliment i aigua de les truges a maternitat

Actualment als països líders en producció porcina la tendència a maternitat es situa entre els 14 i els 16 garrins nascuts vius per mare i part. No obstant això, per aconseguir una major fertilitat de les mares i garantir un bon desenvolupament dels garrins s’han d’adaptar i millorar les condicions de les sales.

Condicionar les paridores adequadament és un dels principals reptes a afrontar quan treballem en aquesta fase. En aquest sentit, una de les dificultats afegides de les sales de maternitat és que les necessitats que requereixen els garrins són molt diferents a les de les mares, però ambdues parts són igual d’importants per a la productivitat de l’explotació, per tant, no podem oblidar cap de les dues.

Per fer front a les noves tendències en maternitat i, en especial, a les necessitats de les mares per millorar el seu confort i garantir un bon índex de productivitat, Rotecna proposa la instal·lació en granja de dos dels seus productes, que per separat ja aporten bons resultats al ramader, però que combinats es complementen a la perfecció com són el Feeding Ball i la vàlvula VRH-3.

Quan es parla de crear les condiciones òptimes a maternitat, no es parla tan sols dels espais, l’ambient o la gestió de la temperatura, l’alimentació també és un factor important a tenir en compte que influeix directament en la prolificitat de les mares. És més, la condició corporal de les mares al sortir de maternitat és un factor clau per garantir el seu bon rendiment de cara a futures gestacions. La combinació de dos productes consolidats de Rotecna con són el Feeding Ball i la Vàlvula VRH-3 és la millor opció per complir amb aquest objectiu.

El Feeding Ball garanteix la disponibilitat d’aliment fresc les 24 hores al dia i evita l’estrès de la mare al dosificar-se ella mateixa el ritme d’ingesta, fet que a la vegada evita el malbaratament de pinso. A més, els seus accessoris per dipositar l’aliment: la tremuja i el conjunt Feeding Ball dosificador, són transparents, de manera que el ramader pot veure ràpidament les mares que han menjat i les que no.

Aquest 2014, Rotecna ha fet un restyling del Feeding Ball. Concretament, s’ha afegit un apèndix a la part inferior de la bola que acciona la caiguda de l’aliment perquè sigui més accessible per la mare i, a la vegada, evitar el contacte directe del musell humit amb el pinso.

D’altra banda, l’evolució de la vàlvula VRH-3, la primera versió de la qual es va presentar al 2001, l’ha convertit en una vàlvula fiable que manté un nivell d’aigua constant al menjador de la mare, fins i tot en línies amb pressions baixes. La senzillesa és una de les seves principals avantatges d’aquest producte, ja que no requereix de cap dispositiu mecànic o elèctric per funcionar. Amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats de les diferents instal·lacions, Rotecna ha tret aquest any al mercat una nova vàlvula, la VRH-3D, dissenyada per connectar-la directament a la línia general d’aigua.

En definitiva, dos productes amb una gran acceptació al mercat que han demostrat complementar-se a la perfecció. Gràcies a la combinació del Feeding Ball amb la vàlvula VRH-3 les mares mengen i beuen més durant el temps que estan a maternitat, generen més llet i augmenta el pes dels garrins i, per una altra banda, es recuperen més ràpidament del part i, per tant, surten amb una millor condició corporal, fet que equival a una millor sortida a zel, una major prolificitat i una major fertilitat. 


FONT i FOTO: Rotecna Press

Data de publicació: 19/06/2014