NI-2 + PLAQUES CALEFACTADES

La seva combinació a maternitat permet un estalvi de fins al 50% en calefacció

Incrementar la producció i reduir el consum energètic a les explotacions són dos del reptes que defineixen els nous temps que corren en la porcicultura, amb un únic objectiu: produir més i millor.

D’altra banda, la fase de maternitat és una de les més complexes en producció porcina. Adaptar les sales de part adequadament és un dels principals handicaps a superar quan es treballa en aquesta fase. En aquest sentit, una de les dificultats afegides de les sales de maternitat és que les necessitats ambientals que requereixen els garrins són molt diferents a les de les mares, però ambdues són igual d’importants en la productivitat de l’explotació, de manera que no podem deixar d’atendre cap de les dues.

Convençuts que augmentar la producció i estalviar en energia no són dos factors incompatibles, Rotecna proposa al ramader apostar per la combinació de dos dels seus productes ideats per maternitat: els Ni-2 i les plaques calefactades de grans dimensions. Dos productes que per separat han confirmat el seu bon rendiment en granja, però que junts es complementen a la perfecció i aporten valor afegit al ramader amb solucions integrals, eficaces i més rentables encara per una fase tan delicada com és la de maternitat. Aquest tàndem per a garrins permet crear les condicions òptimes per incrementar la producció i, a la vegada, reduir el consum de calefacció en maternitats fins a un 50%.

Una de les principals avantatges de la instal·lació dels Ni-2 amb les plaques calefactades de grans dimensions és la possibilitat de poder treballar a les sales de maternitat amb dos climes diferents. D’una banda, les cobertes dels Ni-2 han estat dissenyades per acollir als garrins, evitar les corrents d’aire i mantenir la temperatura generada per les plaques calefactades de manera més localitzada i durant més temps. Això ens permet reduir la dispersió de la calor, crear un microclima òptim per al desenvolupament dels garrins, i estalviar energia. D’altra banda, el ramader pot baixar la temperatura de la sala per millorar el confort de les mares sense afectar als garrins, així que les mares mengen i beuen més, produeixen més llet i augmenta el pes de les cries. En definitiva, millora la productivitat de l’explotació.

Segons els ramaders que treballen amb el Ni-2 i les plaques calefactades a les seves sales de maternitat, els principals beneficis de la combinació d’aquests dos productes de Rotecna són: una millora del confort de la mare, un increment de la producció, un millor creixement i desenvolupament dels garrins, especialment durant els primers dies de vida, i l’estalvi energètic, ja que permet reduir entre un 30% i un 50% el consum anual de calefacció en aquesta fase. 


FONT: RotecnaPress

Data de publicació: 04/07/2014