APROVEN UNA AJUDA A LA GESTIÓ DE PURINS

10 milions d'euros per finançar mesures d’urgència

El Consell de Ministres va aprovar el passat divendres distribuir entre les Comunitats Autònomes 10 milions d’euros destinats al finançament de mesures d’urgència per a la gestió alternativa dels purins.

Per això, s’estableix com a quantitat a transferir a cada Comunitat Autònoma l’import que correspondria al cost anual del transport a punts o instal·lacions on sigui possible la gestió d’un volum de purí equivalent al que entregava a les plantes de tractament amb cogeneració.

En total, el Consell de Ministres va aprovar, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Media Ambient, la distribució de 12.691.396 euros entre les Comunitats Autònomes per a Programes agrícoles i ramaders. D’aquesta quantitat, es transferiran 10 milions per a la gestió alternativa de purins, 2.625.063 euros per a la millora del sector de fruits de closca i 66.333,95 euros per al foment de l’associacionisme agrari.  


FONT: MAGRAMA

Data de publicació: 16/12/2014