EL FEEDING BALL A DESLLETAMENT-COBRIMENT

Una alternativa de sistema d’alimentació durant aquest període

El període comprès entre el dia que les truges són deslletades i el seu cobriment és un període curt, però molt important per a l’ovulació i la fecundació de les mares. Durant aquests dies, es recomana que les mares estiguin exposades a un mínim d’hora de llum a certa intensitat per tal que l’interval deslletament-cobriment s’escurci i el cel sigui més marcat. A més, l’alimentació exerceix un paper molt important en aquest espai de temps. Les truges normalment vénen d’un estat catabòlic a lactació, i interessa que passin a anabòlic com més aviat millor, per tal de no condicionar la seva productivitat. Per aquest motiu, durant l’interval deslletament-cobriment, els tècnics recomanen l’alimentació ad libitum (conegut com a flushing), per aconseguir un bon desenvolupament fol·licular, que produirà una major quantitat i qualitat d’ovòcits i permetrà obtenir ventrades més nombroses i més homogènies. En la pràctica, a les granges ens trobem amb què el ramader tendeix a racionar a totes les truges per igual, i cap a la baixa, per no haver d’anar pujant dosificadors a mesura que s’atansa el cel i també per evitar haver de treure el pinso sobrant de la menjadora. Altres ramaders opten per deslletar les mares en corrals amb tremuges, però aquest sistema té com a principals inconvenients les agressions i problemes d’aploms.

Una possible solució a totes aquestes incidències és dissenyar una zona específica per aquest període, en què les mares s’allotgen en gàbies independents amb el Feeding Ball com a mecanisme d’alimentació individual.

RESULTATS

Per contrastar la funcionalitat d’aquest mecanisme en l’interval deslletament-cobriment, es va realitzar una prova experimental en una granja comercial integrada per l’empresa Vall Companys.

Els resultats obtinguts demostren que el Feeding Ball és un mecanisme que permet optimitzar el consum de pinso durant l’interval deslletament-cobriment. Durant aquest període, les mares amb el dispositiu Feeding Ball van consumir de mitjana 1,3 quilos més al dia que les Control. Aquest consum mitjà de 5,3 kg/dia és difícil d’aconseguir per la majoria dels ramaders, que, en el millor dels casos, subministren uns 4 kg/dia (com el Control de la prova). Aquestes xifres encara podrien veure’s incrementades, si el registre de consums es fes a l’hivern, quan les altes temperatures ambientals no són un limitant en la gana de les truges.

Un altre factor a destacar i que ajuda a fomentar el consum durant aquest interval és que els animals no presenten problemes d’adaptació al mecanisme, fins i tot sense contacte previ. De fet, la proporció de truges amb consum inferior als 4 kg/dia va ser fins i tot una mica inferior en les truges que no havien estat anteriorment en contacte amb el sistema, respecte a les que sí que van estar-hi durant la lactació,  de manera que es demostra que és un dispositiu intuïtiu pel costum natural de fotjar que té aquesta espècie.

Tot i els majors consums de pinso aconseguits amb el Feeding Ball durant l’interval deslletament-cobriment, no es van observar diferències estadísticament significatives en els resultats posteriors de sortida a cel, prolificitat i pes al naixement al part següent. Tot i així, paràmetres com el percentatge de parts o la prolificitat de la ventrada següent van ser numèricament superiors. Les mares que van menjar ad libitum amb el Feeding Bal en l’interval deslletament-cobriment van obtenir 0,42 garrins nascuts totals més per part, sense cap repercussió negativa en el pes del garrí al  naixement. Font: RotecnaPress

Més informació: Informativo Porcino 68 

Data de publicació: 13/01/2017