PERFILS PER A PANELLS I SEMIPANELLS ROTECNA

Per una ràpida construcció de mòduls amb panells i semipanells

Rotecna llança al mercat una nova línia de perfils de PVC, que faciliten una ràpida construcció de mòduls amb panells i semipanells, aconseguint amb ells un millor acabat, ambients molt higiènics i estructures amb major estabilitat.

Perfils per a panells

Rotecna ha dissenyat dos models de perfils per a unir panells. El primer, en forma de H, compta amb un innovador i exclusiu sistema per esmorteir les dilatacions i contraccions que els panells poden patir pels canvis de temperatura. La seva fabricació per extrusió de fileres, permet que el ramader pugui sol·licitar aquests perfils amb l’alçada desitjada per a la construcció d’envans alts. Per una altra banda, el perfil en forma d’U permet fixar el panell a la paret.

Perfils per a semipanells

Rotecna ofereix la possibilitat de recobrir les parets de les explotacions per proporcionar aïllament en les parets fredes i humides, i evitar el fregament dels animals contra les superfícies abrasives. Aquesta és la millor opció des del punt de vista sanitari, ja que la seva superfície llisa i sense porus és ideal per a una fàcil i ràpida neteja i desinfecció de les instal·lacions.

Per això, Rotecna ha desenvolupat tres models de perfils per a la unió de semipanells: dos per fixar el semipanell a la paret per la part inferior i superior d’aquest, i un tercer model en forma d’H asimètrica per ficar-lo a la paret, a la vegada que serveix d’unió entre semipanells. El perfil de paret superior i el perfil en forma d’H disposen també de l’exclusiu sistema d’aletes internes dissenyat per Rotecna per esmorteir les oscil·lacions dels panells. 

 

Font: RotecnaPress

Més informació: Informativo Porcino 69 

Data de publicació: 20/01/2017