EXPEDICIONS; 1.500 CAMIONS EXPEDITS/ANY

El 2014 es va posar en marxa una nova zona d’expedicions

De la memòria de l’operari a un magatzem intel·ligent. Aquesta ha estat l’evolució del departament d’expedicions de Rotecna des de la seva creació l’any 1991. Actualment, un equip d’onze preparadors i dos xofers es preocupa de gestionar la sortida de tot el material que sol·liciten els clients.

Els inicis de la secció d’expedicions es troben en la nau 5 de Rotecna, la qual funcionava alhora de magatzem i d’expedicions. Els primers anys, l’oferta de productes no era molt àmplia, així que tot el material acabat sortia directament de fàbrica per ser distribuït o es podia col·locar a terra sense problemes fins que se li donava sortida. D’aquesta manera, quan arribava una comanda l’operari la preparava en el mateix espai del magatzem i anotava la sortida del material. Tot es feia de memòria i en paper, i cada setmana es feia inventari dels productes que hi havia a magatzem per saber què faltava i, per tant, què s’havia de produir.

Amb els anys, l’augment de la producció va fer necessària la col·locació d’estanteries i comprar una trilateral per poder disposar de més espai i aprofitar l’alçada de les naus. Tot i així, tot era manual i cada vegada que arribava una comanda l’operari havia de buscar cada un dels productes i anotar la seva sortida. No va ser fins a l’any 2008 que es va invertir a informatitzar tots els codis de productes i crear un magatzem intel·ligent que millorés el procés d’expedició dels productes. D’aquesta manera, a la secció es va passar de fer-ho tot manualment a disposar d’un sistema informàtic i d’unes ‘pistoles’ que informaven l’operari d’on estava ubicat cada producte i quina era la quantitat d’estoc disponible. Un avenç que va optimitzar el dia a dia del departament i, alhora, va millorar i agilitzar el servei d’expedició que es prestava als clients.

Tot i les millores, la manca d’espai continuava sent un problema per expedicions. L’empresa creava nous productes i invertia en nova maquinària, un fet que es traduïa en un augment de la producció i també de l’estoc per vendre, així cada vegada es disposava de més producte acabat i de menys espai per emmagatzemar-lo. Després d’aportar solucions temporals per donar cabuda a tot el material, el 2013 l’empresa decideix ampliar les seves instal·lacions en uns terrenys contigus a la planta de producció i dissenyar el projecte d’una nova zona d’expedicions que seria una realitat a finals del 2014.

Capacitat per tenir 14 càrregues preparades

La nova zona d’expedicions va suposar un gran salt qualitatiu tant per als treballadors com per als clients finals. Així, la nova zona disposa de tres naus: dos per emmagatzemar palets tancats i una per peces soltes de producte acabat, en la qual cada operari també disposa d’un espai de treball amb una taula i les seves eines. 

A l’exterior, es disposa d’una gran zona al descobert per emmagatzemar, principalment, slats, i d’una zona coberta per fer les càrregues dels camions i contenidors, amb 14 carrils i dos molls de càrrega.

1.500 camions/contenidors expedits a l’any

El departament d’expedicions carrega diàriament una mitjana de tres contenidors i entre dos i tres camions, a més de servir petites comandes. D’aquesta manera, a l’any, s’expedeixen una mitjana de 1.500 camions i contenidors. Els països d’Amèrica del Sud com Guatemala, Colòmbia i Mèxic, són les destinacions internacionals amb més demanda.

Pel que fa als productes, aquest 2016 l’slat de deslletament 60x80 i els panells estan sent els productes estrella.


Font: RotecnaPress

Més informació: Impuls Cal Mils 

Data de publicació: 23/01/2017