AGITADOR SUBMERGIBLE DE PURINS TECNAPUR

Per homogeneïtzar els purins de les basses

Després de treure al mercat el Separador de Sòlids TP-01 de TecnaPur, Rotecna avança en la seva aposta per aportar solucions a la  gestió de les dejeccions ramaderes. Així, la firma presenta l’Agitador submergible de purins, el perfecte complement del Separador de Sòlids TP-01 que permet homogeneïtzar els purins de les basses per ser bombejats al Separador, garantint així un cabal d’entrada uniforme per a una òptima separació sòlid-líquid.

El ràpid i senzill muntatge de l’Agitador submergible de TecnaPur respecte als models externs existents al mercat, a més d’una reduïda inversió econòmica, donat que no precisa ni d’obres costoses, ni de transmissió exterior, ni de suports de formigó per al motor, són alguns dels seus avantatges.

Per una altra banda, si els ramaders aboquen el purí de les seves basses al camp, l’agitador submergible de TecnaPur evita la formació de crostes en la superfície i aixeca els sòlids acumulats en el fons. D’aquesta manera, s’obté una correcta barreja entre la fracció líquida i els sòlids abans de ser carregats a la cisterna per ser abocats al camp com a adob. 

Com funciona?

L’agitador submergible de Rotecna genera una corrent de líquid que aixeca els sòlids assentats en el fons de les basses i els barreja fins a aconseguir una òptima homogeneïtzació dels purins per al seu posterior abocament al camp o per ser bombejats cap al Separador TP-01 amb l’objectiu de ser separats en sòlid-líquid.

A diferència dels motors instal·lats en sec, els agitadors submergibles ofereixen un alt grau de flexibilitat en la seva col·locació, i poden ser reorientats amb facilitat per garantir que la corrent generada abasti una gran distància i s’adapti a la forma del recipient. Això ens permet optimitzar la corrent produïda per l’agitador i aconseguir una eficaç i ràpida homogeneïtzació de les aigües residuals.

Per una altra banda, els diferents materials utilitzats en la fabricació de l’agitador i el seu disseny amb hèlices auto-netejants garanteix una llarga durabilitat i eficiència, fins i tot en condicions extremes.

Avantatges

  • Fàcil instal·lació
  • Baixa inversió econòmica
  • Requereix de poc espai
  • Orientable
  • Hèlice dissenyada per evitar blocs

Característiques tècniques

  • Motor estanc i encapsulat
  • Hèlice de 3 pales fabricades en acer inoxidable
  • Profunditat d’immersió màxima: 20 metres. 

Data de publicació: 10/07/2017