Blog

Blog


Com podem valoritzar les dejeccions ramaderes?

Com podem valoritzar les dejeccions ramaderes?

15 de febrer de 22 - Noticies

Óscar Toledano. Director Comercial & BI de Rotecna.

Tradicionalment, les tasques agrícoles i ramaderes s'han dut a terme en una mateixa explotació. Es tracta d'un bon exemple d'economia circular: un cultiu extreu nutrients del sòl i s'usa per a alimentar als animals, que generen fem que, arribat el moment, s'aplicarà de nou al sòl aportant-li nutrients.

Amb la finalitat d'adaptar-se a una demanda creixent d'aliments econòmics i saludables produïts de manera sostenible i segura, la indústria agropecuària es va especialitzant, produint més amb menys, augmentant la seva escala i concentrant-se per tipus d'activitat, la qual cosa comporta que molts ramaders ja no conreen la terra on s'aplica el fem que produeixen els seus animals.

Això ens condueix a una paradoxa en zones d'alta concentració ramadera, ja que l'augment de l'oferta d'abonaments orgànics pot generar una disminució del valor percebut pels agricultors, que no respon a una disminució del valor del purí com a fertilitzant, ni a un excés d'oferta, ja que hi ha suficients cultius per a aplicar tot el que es genera; de fet, es continuen utilitzant abonaments industrials, que són més costosos. El desajust entre valor lliurat i valor percebut es deu moltes vegades al fet que els ramaders desconeixen la composició del purí i la tècnica i període d'aplicació òptims per maximitzar els beneficis de cada tipus de cultiu. Ens trobem davant una oportunitat a la qual se li pot treure molt de profit si apliquem tècniques de màrqueting a la comercialització de dejeccions ramaderes.

D'una banda, hem d'augmentar el valor que té el purí i reduir el seu cost d'aplicació. Per fer-ho, disposem de tècniques per determinar la seva composició i de tractaments que incrementen les seves qualitats fertilitzants i milloren la seva aplicació, començant per una simple separació mecànica de les fases sòlida i líquida, que té un cost significativament inferior a l'increment de valor que comporta. A més de practicar la venda consultiva, hem de millorar la imatge del producte. D'altra banda, hem d'augmentar el valor que percep l'agricultor, per la qual cosa hem d'informar-lo adequadament de la composició del purí, les seves qualitats fertilitzants i els períodes i tècniques d'aplicació més convenients segons el sòl i cultiu. 

No hem de considerar les dejeccions ramaderes com un problema, sinó com el que realment són, un valuós recurs que hem de gestionar bé. Aplicar tècniques de màrqueting a les dejeccions ramaderes augmenta el valor tant per als ramaders com per als agricultors i genera beneficis per a tots dos. Conèixer molt bé el producte i les necessitats del client ens permet definir una correcta proposta de valor, que és vital a l'hora de comercialitzar qualsevol producte o servei.

Comparteix a les xarxes