Blog

Blog


Previsions per a la producció porcina pel 2030

Previsions per a la producció porcina pel 2030

21 de juny de 22 - Noticies

Com produirem el 2030? Aquesta és la pregunta sota la qual es van desenvolupar les XXIV Jornades de Porcí de la UAB i l'AVPC, celebrades a la Facultat de Veterinària de la UAB amb l'assistència de diferents professionals del sector que van abordar temes com ara sostenibilitat, tecnificació, reducció d'antibiòtics, genètica i instal·lacions.

Desenvolupament sostenible

L'Agenda 2030 és una de les qüestions principals en parlar de desenvolupament sostenible. Així ho va exposar Margaux Costas, que va incidir en la necessitat de comptar amb una guia de referència per millorar la gestió en la producció tenint en compte temes tan importants com la sostenibilitat i el benestar animal, el medi ambient i les persones. En aquest sentit, Costas va destacar que s'han de disposar de paràmetres que es puguin mesurar per així saber que cal millorar. D'aquesta manera, els ramaders podran tenir a l'abast un ampli ventall d'oportunitats de millora que han de ser aprofitades per assolir una producció més sostenible.

Tecnificació i digitalització

Com va explicar Carlos Piñeiro, disposar de dades que puguin generar coneixement és indispensable per assolir objectius vinculats a eficiència, sostenibilitat i medi ambient. En aquest sentit, cal que les empreses disposin d'un sistema d'informació capaç de donar suport al procés de presa de decisions. Aquest sistema no ha d'estar format únicament per un programari, sinó que ha de tenir un protocol de treball i uns procediments capaços de generar la informació necessària per a una presa de decisions correcta. El sistemes, a més, ha de tenir cinc passos: recollida de dades, processament de dades, elaboració d’informes, distribució de la informació, anàlisi i presa de decisions. Com va concloure Piñeiro, el seu correcte desenvolupament suposa una oportunitat per al sector com mai.

Reducció d'antibiòtics

La urgència per reduir l'ús d'antibiòtics fa necessari una sèrie de canvis al model de cria de porcs. La proposta que Cesc Illas va exposar inclou accions com el tractament curatiu individual dels animals, deixant enrere tractar per grups. Per això, Illas va considerar necessari involucrar tant els veterinaris com la direcció de les empreses, així com una especial cura a les persones encarregades de la cria dels animals, establint comunicacions fluides amb ells, ja que seran els seus hàbits els que defineixin el resultat final. D'altra banda, Illas va apuntar que cal redissenyar les estructures i fluxos, fer un pas més en el maneig de bandes (bandes de cinc setmanes perquè permet fer un buidatge sanitari de tot el lot) i no deixar-lo només com una eina d'organització en granges petites.

Genètica

Tot i el gran impacte que ha causat el desenvolupament de les línies genètiques en porcí, Joan Estany va apuntar que el més probable és que a curt termini no hi hagi cap canvi estructural rellevant i, per tant, que en un futur proper els porcs siguin com els actuals més el canvi genètic que aquests programes hagin tornat a generar. En aquest sentit, Estany va explicar que el progrés genètic per selecció és gairebé imperceptible d'un any a l'altre i no arriba al productor fins al cap d'uns anys. Per això, es preveu que el 2030 els porcs comercials siguin en bona mesura com els que ara se seleccionen.

Instal·lacions

Les instal·lacions per a truges en maternitat són un altre dels aspectes per tenir en compte per millorar l'eficiència productiva cap al 2030. Com va destacar Déborah Temple, el sector ja avança cap a nous sistemes d'allotjament de la truja i els garrins en maternitat. Paral·lelament, han sorgit iniciatives legislatives com End of the Cage Age, que persegueix la prohibició de les gàbies, i que pretenen millorar el benestar de la truja.

Després de l'anàlisi de diversos sistemes de maternitats lliures en confinament temporal, Temple va destacar tres aspectes clau: que els sistemes de maternitat tinguin un espai de qualitat que permeti a la truja separar les zones funcionals; donar importància al niu per evitar aixafaments i poder manejar sense riscos els garrins; i treballar amb personal capacitat i qualificat.

Comparteix a les xarxes